Zagubione dziedzictwo Pragi. Zabytkowy budynek zniszczony

Zagubione dziedzictwo Pragi. Zabytkowy budynek zniszczony

Właściwie bez ostrzeżenia, Południowopraski Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami podjął decyzję o zniszczeniu historycznej oficyny zlokalizowanej przy ulice Kamionkowskiej 25. Do tej dramatycznej sytuacji skomentowania zmuszony został Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, który wezwał do udzielenia klarownych informacji na ten temat. Argumentacja zarządu nieruchomościami skupia się przede wszystkim na zagrożeniu, jakie stanowić miała ta stara kamienica dla jej potencjalnych mieszkańców.

Pikanterii całej sprawie dodają aktywiści ze stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi, którzy jako pierwsi podnieśli alarm po tym jak budynek, cenny ze względu na swoje unikatowe detale architektoniczne takie jak mansardowy dach, został zrównany z ziemią. Swoje oburzenie wyrazili w ostrym oświadczeniu, podkreślając historyczne znaczenie tej niegdyś dumnie stojącej kamienicy na Kamionku.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie krył swojego zdumienia i rozczarowania. W swoim oświadczeniu, podkreślił fakt, że budynek ten był na liście Gminnej Ewidencji Zabytków i niedawno został dodany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Oznacza to, że posiadał on pewną formę prawnej ochrony. Konserwator zdecydował się również wystosować formalne żądanie wyjaśnień do właściciela nieruchomości.

Michał Szweycer z zespołu ds. komunikacji w dzielnicy Praga-Południe stwierdził, że budynek znajdował się w alarmująco złym stanie technicznym. Według niego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowił zlecić wykonanie ekspertyzy, której wyniki jasno wskazywały na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, co ostatecznie posłużyło za legalny pretekst do rozbiórki budynku.

Kamienica, która była połączona z oficyną przy ulicy Kamionkowskiej 25, została pierwotnie wybudowana około roku 1900. Po wojnie, w 1945 roku, kamienica przeszła na własność miasta na mocy dekretu Bieruta.