Warszawskie Muzeum nad Wisłą stanie się Pawilonem Tańca i Innych Sztuk Performatywnych: konkurs na koncepcję kuratorską

Warszawskie Muzeum nad Wisłą stanie się Pawilonem Tańca i Innych Sztuk Performatywnych: konkurs na koncepcję kuratorską

Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych to nowa tożsamość, którą przyjmie dobrze znane mieszkańcom stolicy miejsce – Muzeum nad Wisłą, pełniące dotychczasową rolę tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Właśnie ogłoszono rozpoczęcie konkursu na roczną koncepcję kuratorską dla tej przestrzeni. Termin składania zgłoszeń upływa 1 września.

Koncepcje programowe dla Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych mają szansę przedstawić osoby pełniące funkcję kuratorów i kuratorek, jak również zespoły artystyczne. Termin składania aplikacji ustalono na 1 września. Zgłoszenia powinny zawierać opis dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz prezentację koncepcji na pierwszy rok działania placówki, wraz z propozycją kuratorską.

Jury konkursu dokona selekcji zgłoszeń, a następnie zaprosi wybrane osoby do drugiego etapu. W tym etapie uczestnicy będą miały okazję do prezentacji swoich koncepcji programowych. Oceniane będą nie tylko aspekty artystyczne, ale także realność ich implementacji w określonym czasie i przy założonych limitach budżetowych. Ogłoszenie zwycięskiej koncepcji kuratorskiej planowane jest na listopad.

„Przyszłe działania Pawilonu nad Wisłą są reakcją na od dawna artykułowane postulaty środowiska, domagającego się stworzenia przestrzeni dla tańca, performansu i choreografii” – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.

Stworzenie nowego miejsca kultury to pomysł zainicjowany przez stołeczne Biuro Kultury, które odpowiada za tworzenie i projektowanie pilotażowego programu tanecznego w Pawilonie nad Wisłą. W procesie twórczym uwzględniono warszawską społeczność artystów i artystek, zwolenników tańca i performansu, a także różne instytucje i organizacje działające na rzecz kultury. Nadzór nad badaniami i konsultacjami ze środowiskiem pełniło Warszawskie Obserwatorium Kultury, które również ma zamiar przeprowadzić ewaluację rocznego pilotażu w nowo powstałej przestrzeni.

Przed rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu Pawilonu nad Wisłą, konieczna będzie jego modernizacja i dostosowanie do potrzeb produkcji wydarzeń tanecznych. Prace adaptacyjne planowane są na koniec bieżącego roku, co umożliwi uruchomienie pilotażowego programu w połowie 2025 roku.