Warszawski megaprojekt: Narodziny 4. Linii Metra

Warszawski megaprojekt: Narodziny 4. Linii Metra

W roku 2023, Warszawa przedstawiła ambitne plany stworzenia czwartej linii metra, która ma szanse przewyższyć popularnością nawet pierwszą linię M1. Wiele pytań pojawia się w związku z tym projektem: Kiedy rozpocznie się budowa M4? Jak będzie wyglądał jej przebieg? Gdzie znajdą się stacje? Oto, co już wiemy o tej nowej inwestycji w warszawskim systemie metra.

M4 to nazwa kolejki podziemnej, której budowa jest aktualnie planowana. Według oficjalnych informacji miasta, linia ma zostać ukończona przed rokiem 2050. Do tego czasu, stolica Polski ma zamiar wybudować łącznie pięć linii metra. Czwarta linia będzie biegła od północy do południa miasta, łącząc Tarchomin z Wilanowem. W trakcie podróży M4 pasażerowie będą mieli możliwość przesiadki na wszystkie istniejące i projektowane linie metra (M1, M2, M3 i M5).

Jak wynika z prognoz dotyczących ruchu pasażerskiego, M4 może przewozić największą liczbę pasażerów spośród wszystkich warszawskich linii metra. Może to być aż 19 tysięcy osób na godzinę w jednym kierunku – dla porównania, obecny rekord wynosi 14–15 tysięcy. Natomiast na planowanej piątej linii metra spodziewane jest przewożenie do 10 tysięcy osób na godzinę na kierunek, a na obecnie tworzonej trzeciej linii – do 6 tysięcy osób (co stanowi najniższy wynik w całej sieci).

Czwarta linia metra, biegnąca od północy do południa, ma potencjał przenoszenia porównywalnej liczby pasażerów na jej centralnym odcinku (wzdłuż trasy Okopowa-Towarowa) jak istniejąca pierwsza linia metra – wynika z projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przedstawiono już wstępny, ogólny przebieg czwartej linii metra w Warszawie. Dokładne miejsca lokalizacji poszczególnych stacji zostaną określone na dalszym etapie prac nad projektem. Miasto zakłada obecnie, że linia M4 połączy Tarchomin z Wilanowem poprzez Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Włochy i Mokotów. Planuje się wybudowanie 23 stacji.