Warszawa kontynuuje wsparcie dla odnawialnych źródeł energii: kolejna runda dotacji w marcu

Warszawa kontynuuje wsparcie dla odnawialnych źródeł energii: kolejna runda dotacji w marcu

W marcu tego roku miasto Warszawa otwiera dodatkową rundę składania wniosków o dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). W budżecie na ten cel, dla mieszkańców stolicy, przeznaczono imponującą kwotę 19 milionów złotych.

Poprzednia runda złożenia wniosków zakończyła się w styczniu bieżącego roku. W jej trakcie, 600 mieszkańców Warszawy zgłosiło swoją chęć uzyskania dofinansowania, na które miasto ma możliwość przyznać zakumulowaną kwotę około 10 milionów złotych. Zgodnie z planem, w najbliższej rundzie rozdysponowane zostanie kolejne 9 milionów złotych.

Wszystkie osoby zainteresowane muszą wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego Urzędu Dzielnicy lub wysłać pocztą na adres Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej mieszczącego się przy Alejach Jerozolimskich 44; 00-024 Warszawa. Proces składania dokumentów trwa od 1 marca do 30 kwietnia, a za datę złożenia wniosku uznaje się moment wpłynięcia dokumentu do Urzędu m.st. Warszawy.

Prezydent miasta Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla znaczenie inwestowania w OZE jako elementu transformacji energetycznej stolicy. Wskazuje, że ważne jest, aby nie tylko miejskie jednostki, ale również mieszkańcy korzystali z takich rozwiązań. Z tego powodu miasto co roku udziela dofinansowania na ten cel. W tej kadencji przyznano już ponad 4000 dotacji na montaż instalacji OZE, a suma wsparcia wyniosła 44,7 miliona złotych.

Analizując przyznane dotacje w latach 2019-2023, najwięcej – ponad 3,5 tysiąca – dotyczyło dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych. Pompy ciepła oraz kolektory słoneczne zajęły kolejne miejsca pod względem liczby przyznanych dotacji. Jednak w latach 2022 i 2023 wpłynęło także kilka wniosków na montaż turbin wiatrowych.

Dofinansowanie mogą otrzymać różne grupy beneficjentów, w tym osoby fizyczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy fundacje. Dotacja może zostać przyznana na montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych. Maksymalna wysokość dofinansowania waha się od 15 do nawet 40 tysięcy złotych i jest zależna od wyboru instalacji OZE.

Ważnym warunkiem jest, aby nieruchomość, dla której ma być przyznane dofinansowanie, nie była ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe ani olej opałowy. Ponadto, inwestycja nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Obecnie trwa również nabór wniosków na miejskie dotacje na likwidację azbestu, podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz na tzw. małą retencję. Termin składania dokumentów kończy się z końcem marca br. Przez cały rok mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe albo olej opałowy, mogą liczyć na wsparcie w wysokości nawet do 70 proc.