Zmiany w transporcie warszawskim: nowości i ograniczenia związane ze Strefą Czystego Transportu

Zmiany w transporcie warszawskim: nowości i ograniczenia związane ze Strefą Czystego Transportu

Od 1 lipca na terenie stolicy rozpocznie się działanie Strefy Czystego Transportu. Wszystkie niezbędne procedury, takie jak kampania informacyjna i instalowanie oznakowań już się odbywają. Dodatkowo, pojazdy mogą być sprawdzane pod kątem spełniania wymogów strefy. Zauważalne jest to, że aż 97% posiadaczy pojazdów nie musi martwić się o jakiekolwiek restrykcje czy naklejki.

W pierwszej fazie, Strefa Czystego Transportu będzie miała wpływ na niewielką ilość pojazdów. Mimo to, przewiduje się, że przyniesie ona znaczące korzyści dla jakości powietrza i zdrowia mieszkańców miasta.

Zabronione będzie wjeżdżanie do strefy samochodami na benzynę starszymi niż z 1997 roku oraz dieslami starszymi niż z 2005 roku. Przypuszczenia wskazują, że tylko około 3% pojazdów kursujących po Warszawie nie spełnia wymogów SCT, które obowiązują od 1 lipca.

Ciekawostką jest fakt, że prawie połowa z tych 3% to pojazdy, które kwalifikują się do jednego z kilku rodzajów tzw. wyłączeń od reguł przewidzianych przez prawo lub ustalonych przez Radę Warszawy. Nawet po uwzględnieniu tych danych, przewiduje się znaczący spadek emisji szkodliwych substancji – azotynów o 11% i pyłów zawieszonych o 20%.

Jednak jeśli weryfikacja wskaże, że pojazd nie spełnia wymogów strefy, program podpowie jakie kolejne kroki mogą być podjęte.
Trzy główne typy wyjątków dla osób fizycznych to:
– zameldowanie w Warszawie i rozliczanie tu podatków;
– bycie seniorem (ukończone 70 lat), bez dodatkowych wymogów;
– posiadanie europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością.

Centrum informacji o strefie udziela również Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, które zorganizowało dodatkowe szkolenia, aby jak najlepiej pomagać w sprawach związanych z funkcjonowaniem SCT. W przypadku braku nalepki przepisy nie przewidują żadnej kary. Kara jest natomiast za wjazd do strefy czystego transportu bez uprawnień. To właśnie te uprawnienia będzie sprawdzała Straż Miejska kontrolując kierowców.

Warszawa od wielu lat aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do wprowadzenia stref czystego transportu w Polsce. Stolica regularnie składa swoje uwagi i propozycje do ustawy oraz rozporządzenia ją precyzującego.

W czerwcu ruszyła miejska akcja informacyjna dotycząca SCT. W Warszawie na stałe zostaną też zamontowane dodatkowe znaki, które nie są wymagane przepisami. Służą one za tablice informacyjne znajdujące się na skrzyżowaniach oddalonych od granicy strefy. Dają one możliwość kierowcom na ewentualną zmianę trasy, jeśli ich sytuacja tego wymaga.