Zaplanowano budowę bezkolizyjnego tunelu na terenie warszawskiej dzielnicy Wesoła

Zaplanowano budowę bezkolizyjnego tunelu na terenie warszawskiej dzielnicy Wesoła

Rozpoczęcie prac nad realizacją nowego tunelu na terenie warszawskiej dzielnicy Wesoła jest planowane jeszcze na ten rok. Ten bardzo oczekiwany przez lokalną społeczność, bezkolizyjny przejazd zostanie usytuowany wzdłuż ulicy 1 Praskiego Pułku WP. Oprócz poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, budowa tunelu znacznie skróci czas pokonywania tego odcinka.

Projekt tunelu jest efektem współpracy miasta st. Warszawa z PKP PLK SA. Planowane są prace nad trzema dwupoziomowymi skrzyżowaniami na linii kolejowej nr 2, łączącej Warszawę Zachodnią z Terespolem. Jedno z tych skrzyżowań to właśnie bezkolizyjny przejazd w dzielnicy Wesoła, pod ulicą 1 Praskiego Pułku WP, gotowe są już nawet projekty tej inwestycji.

Dodatkowe elementy infrastruktury przewidziane w projekcie

Przez tunel będzie przebiegać jednokierunkowa droga z dwoma pasami ruchu. Wzdłuż niej zaplanowano ścieżkę rowerową oraz chodnik po jednej stronie. Dodatkowo, z tunelu będą prowadziły wyjścia i windy na perony kolejowe, a także przystanek autobusowy przy ulicy Okuniewskiej. Na skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku WP i Sikorskiego powstanie rondo.

Po północnej stronie linii kolejowej zaplanowano umieszczenie dwóch rond. Pierwsze z nich będzie połączeniem ulicy 1 Praskiego Pułku WP z osiedlem Plac Wojska Polskiego. Z tego ronda poprowadzony zostanie łącznik do ulicy Okuniewskiej, gdzie znajdować się będzie kolejne rondo. Wzdłuż ulicy Okuniewskiej pojawią się przystanki autobusowe, chodniki i windy. Po wschodniej stronie tunelu planowana jest pętla autobusowa, która ma być połączona z ulicą Okuniewską.

Następne kroki w realizacji projektu

Podstawą do budowy tunelu jest umowa podpisana w bieżącym miesiącu między PKP PLK SA a m.st. Warszawą. Reguluje ona warunki współpracy oraz finansowania prac związanych z realizacją tej inwestycji. W planach jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych na przełomie marca i kwietnia.

Plan sytuacyjny tunelu w Wesołej, który stał się fundamentem prac projektowych, powstał na podstawie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. PKP PLK SA uzyskały w 2012 roku decyzję środowiskową dla tego rozwiązania, którą następnie przekazały – części dotyczącej przejazdów na terenie między innymi Wesołej – na m.st. Warszawę.