Warszawscy uczniowie i eksperci debatowali o prawach dzieci do czystego środowiska

Warszawscy uczniowie i eksperci debatowali o prawach dzieci do czystego środowiska

W stolicy kraju, Warszawie, odbyła się dyskusja na temat prawa dzieci do egzystencji w nieskażonym i zdrowym otoczeniu, zainicjowana przez Rzecznika Praw Uczniowskich. W wyniku konwersacji z specjalistami, młodzież szkolna wykreowała propozycje działań służących popieraniu ich zaangażowania w kwestie ochrony klimatu.

Debatę, będącą czwartą z serii Szkolnych Wypraw poświęconych prawom uczniów, uświetnili swoją obecnością reprezentanci Ministerstwa Edukacji, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Poza tym, w rozmowach udział brały ekspertki ze stowarzyszeń non-profit dążących do ochrony środowiska. W spotkanie zaangażowani byli także uczniowie z warszawskich placówek oświaty podstawowej i ponadpodstawowej.

Interweniując w dyskusji, Wioletta Krzyżanowska, pełniąca obowiązki Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, podkreśliła znaczenie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Wyraziła swój podziw dla determinacji młodych ludzi, ich konsekwencji i odwagi, a także za to, że nie boją się głośno wyrażać swojej opinii na temat zmian klimatycznych.

Zastępczyni prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska, która również była obecna na debacie, zaznaczyła działania podejmowane przez miasto w celu stawienia czoła zmianom klimatycznym. W 2019 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła dokument o nazwie „Strategia adaptacji do zmieniającego się klimatu Warszawa 2030” z perspektywą do 2050 roku. Wiceprezydentka podkreśliła, że edukacja jest kluczowa dla skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Warto wspomnieć, że Komitet Praw Dziecka ONZ w 2023 r. uznał prawo dzieci do życia w czystym i zdrowym środowisku naturalnym. Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła tym samym, że są to podstawowe prawa człowieka i wezwała państwa członkowskie do działań na rzecz dzieci i młodzieży związanych z kryzysem klimatycznym.

Również Damian Jaworek, Rzecznik Praw Uczniowskich w Warszawie, podkreślił, że szkoły również powinny realizować te prawa w kontekście edukacji. Jak zaznaczył, ochrona środowiska i zmiany klimatu mają bezpośredni związek z uniwersalnymi prawami człowieka. Szkoła, jako miejsce, w którym młodzież spędza kilka godzin dziennie, ma obowiązek dbać o dobrostan i prawa uczniów w kontekście klimatu.

Ideas współtworzone na spotkaniu dotyczące ochrony natury i klimatu będą mogły być wprowadzane w życie przez młodych ludzi we współpracy z ich pedagogami w ramach szkolnych działań.