Warszawa inwestuje ponad 14,5 mln zł w projekt edukacyjny dla poprawy nauki matematyki

Warszawa inwestuje ponad 14,5 mln zł w projekt edukacyjny dla poprawy nauki matematyki

Stołeczne miasto Warszawa ogłosiło inaugurację nowego programu edukacyjnego, którego celem jest ułatwienie uczniom nauki matematyki na platformach online. Na implementację tego nowatorskiego projektu w przyszłym roku szkolnym przeznaczono ponad 14,5 mln zł.

Warszawscy uczniowie są znani z excellentnych umiejętności matematycznych, jak pokazują wyniki egzaminów ósmoklasistów, gdzie osiągają jedne z najwyższych not w całym kraju. W 2022 roku średnia ocena z matematyki w Warszawie wyniosła 67 proc., znacznie przewyższając średnią krajową, która wynosiła 53 proc. Mimo tych wyników, zdolności matematyczne polskich nastolatków, w tym warszawian, spadły w porównaniu do badań z 2018 roku.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podkreśla znaczenie matematyki nie tylko jako umiejętności liczenia, ale też jako rozwijanie abstrakcyjnego myślenia i zdolności uczenia się. Rozpoczynając nowy rok szkolny, miasto planuje wprowadzić inicjatywy wspierające uczniów w klasach 4-8 w nauce matematyki online, a na ten cel przeznacza ponad 14 mln zł.

Wszystkie szkoły w każdej dzielnicy Warszawy będą miały możliwość skorzystania z nowych aplikacji i platform edukacyjnych służących do nauki matematyki. W ramach projektu przewidziano również możliwość oceny wyników osiąganych przez uczniów. Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy, podkreśla, że edukacja to priorytet miasta z budżetem na ten cel wynoszącym 36 mld zł w ostatniej kadencji. Koszt nowego projektu wynosi 14,5 mln zł i ma pomóc uczniom rozwijać swoje umiejętności matematyczne.

Warszawa już prowadzi wiele projektów edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach, w tym nauk ścisłych. Miasto od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Polskim Towarzystwem Fizycznym.