Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie i instalacja nowej kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie i instalacja nowej kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Proces rozbudowy ulicy Kąty Grodziskie jest w pełnym toku, równocześnie prowadzona jest tam również budowa kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zakłada się, że prace zakończą się w kwietniu 2025 roku na Białołęce.

Od jesieni poprzedniego roku trwają intensywne prace nad rozbudową ul. Kąty Grodziskie, na odcinku rozciągającym się od ulic Zdziarskiej do Berensona. Droga jest obecnie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak mieszkańcy mają zapewniony dostęp do swoich domów. Przejazd autobusów jest również możliwy – między ul. Zdziarską, gdzie aktualnie powstaje zbiornik retencyjny, a ul. Stogi.

Poza tym, na reszcie odcinka dotychczasowa nawierzchnia została już usunięta. Obecnie przeprowadzane są tam prace wymagane do przebudowy infrastruktury technicznej oraz budowie kanalizacji deszczowej. Tymczasową nawierzchnią można dojechać do posesji, ale wymaga ona szczególnego utrzymania podczas zimy i dlatego jest regularnie sprawdzana i naprawiana.

Aktualne postępy prac

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kąty Grodziskie, która była prowadzona w ostatnich miesiącach, dobiegła już końca. W związku z tym, niebawem między ulicami Berensona i Wyszkowską rozpoczną się prace nad budową nowej jezdni.

W kwietniu planowane jest przystąpienie do prac przy budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci wodociągowej i teletechnicznej na odcinku od ul. Stogi do ul. Zdziarskiej. Autobusy zostaną wówczas skierowane na objazdy.

Co powstanie?

Przebudowywany odcinek ulicy Kąty Grodziskie ma długość 1,7 km. Między ulicą Zdziarską a ulicą Berensona droga będzie mieć jedną jezdnię umożliwiającą ruch jednym pasem w każdym kierunku, obustronne chodniki i nowoczesne oświetlenie. Ponadto, zostaną posadzone 84 drzewa (w tym klony i ozdobne jabłonie) oraz 400 krzewów kaliny i tawuły.

Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2025 roku. Koszt renowacji wyniesie około 35,5 miliona złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 5 milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.