Tworzenie Kolektora Wiślanego – Wielkie kroki w celu zminimalizowania skutków zmian klimatycznych w Warszawie

Tworzenie Kolektora Wiślanego – Wielkie kroki w celu zminimalizowania skutków zmian klimatycznych w Warszawie

Cały system kanalizacyjny Warszawy jest aktualizowany poprzez budowę Kolektora Wiślanego, który ma stać się największym tranzytowo-retencyjnym kolektorem ścieków w stolicy. Ten gigantyczny projekt, mający na celu zmniejszenie ryzyka podtopień na lewym brzegu Wisły, planuje ukończyć prace w 2024 roku.

Retencyjne kolektory są odpowiedzią miasta na destrukcyjne efekty zmian klimatycznych. W taki sposób, stolica Polski stara się bronić przed konsekwencjami intensywnych opadów deszczu, które prowadzą do zalewania ulic i zalania terenów miejskich. Kolektory mają zapewnić bezpieczne magazynowanie nadmiaru wody z opadów i roztopów, która po zakończeniu opadów zostanie skierowana do oczyszczalni ścieków. Dodatkowo, ten mechanizm zasobników retencyjnych ma ograniczyć konieczność korzystania z tzw. przelewów burzowych do Wisły.

Szybko zmieniający się klimat powoduje, że niekiedy w ciągu kilku godzin może spaść tyle deszczu, ile zazwyczaj pada przez cały miesiąc. Mimo, że Warszawa dysponuje obszerną siecią kanalizacyjną o długości ponad 4400 km, która codziennie przetwarza ponad pół miliona metrów sześciennych ścieków, w przypadku ulewnych deszczy nawet ta ogromna infrastruktura nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi opadami. Podkreśla to konieczność budowania zbiorników retencyjnych, jak powiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dodatkowo podczas rozmowy wspomniał on o zbliżającym się szczycie klimatycznym.

Całość inwestycji to około 800 mln zł, z czego część pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Jak podkreśla Renata Tomusiak, prezes Zarządu Wodociągów Warszawskich, plany retencji ścieków i wód opadowych wymagają miliardów złotych.

Praca nad Kolektorem Wiślanym i jego aktualny status

Obecnie tworzony Kolektor Wiślany będzie się rozciągał na długość ponad 9 km wzdłuż Wisłostrady, oferując pojemność na około 50 tys. metrów sześciennych wody. Jest to równoważne z pojemnością 13 basenów olimpijskich, co czyni go największym kolektorem tranzytowo-retencyjnym w Warszawie. Budowa tego kolektora to olbrzymie przedsięwzięcie – jego wewnętrzna średnica ma 3,2 m na głównym odcinku, co czyni go największym rurociągiem tego typu budowanym w tej części Europy.

Prace nad tym projektem rozpoczęły się pod koniec 2020 r. i obecnie budowa samego kolektora jest już zakończona. Pozostało jeszcze zrealizować instalacje technologiczne, pompownie i komory połączeniowe. Prace mają zakończyć się na przełomie pierwszej i drugiej połowy przyszłego roku. Budimex jest wykonawcą projektu dla Wodociągów Warszawskich.

Kolektory w Warszawie

Oprócz Kolektora Wiślanego, Wodociągi Warszawskie pracują również nad dwoma podobnymi projektami, Kolektorami Lindego Bis i Mokotowskiego Bis. Te inwestycje są także na zaawansowanym etapie i powinny zakończyć się w 2024 r. Wraz z oddanym do użytku w 2020 r. zbiornikiem retencyjnym przy Zakładzie „Czajka”, wszystkie trzy nowe kolektory zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej o około 140 tys. metrów sześciennych.

Te projekty są częścią wieloletniego programu inwestycyjnego, który ma na celu rozwój i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Warszawie. Ten plan jest związany z potrzebami rosnącej stolicy i dynamicznymi zmianami klimatu. W ciągu ostatnich czterech lat spółka MPWiK zainwestowała ponad 3 mld złotych w te cele.