Szkoły w Polsce otrzymują japońskie fundusze na wsparcie edukacji uchodźców ukraińskich

Szkoły w Polsce otrzymują japońskie fundusze na wsparcie edukacji uchodźców ukraińskich

Od rządu Japonii trafi wsparcie do Szkoły Specjalnej przy Karolkowej oraz do Instytutu Głuchoniemych. To pomoc skierowana na zakup specjalistycznego sprzętu, który przysłuży się uczniom z Ukrainy oraz z Polski. Dziś nastąpiło podpisanie umów w ramach Programu Wsparcia Finansowego dla Projektów Oddolnych.

Ambasada Japonii była miejscem spotkania prezydenta Rafała Trzaskowskiego z przedstawicielem Japonii, gdzie doszło do podpisania umowy o współfinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego. Ambasador Japonii w Polsce, Akio Miyajim, podkreślił, że decyzja o wsparciu uchodźców ukraińskich przez Japonię przyniesie korzyści zarówno dla przybyszów z Ukrainy, jak i mieszkańcom Polski w województwach podkarpackim, małopolskim i mazowieckim.

Umowy o współpracy zawarto z czterema instytucjami: Domem Ukraińskim, Fundacją Unbreakable Ukraine, Instytutem Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego oraz ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 147. Te organizacje angażują się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, wspierając ich edukację i integrację z polskim społeczeństwem.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podkreśla, że Warszawa od początku konfliktu na Ukrainie pomaga uchodźcom, zarówno na poziomie samorządu, jak i instytucji miejskich czy mieszkańców miasta. Współpraca obejmuje również międzynarodowe organizacje oraz rządy innych krajów. Zwrócił uwagę na to, że część wsparcia finansowego od Japonii trafi do Warszawy. Dodał także, że oba projekty mają na celu dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego dla dzieci ewakuowanych z Ukrainy, ale będą z nich korzystać również dzieci uczące się w warszawskich placówkach.

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie otrzyma grant w wysokości 45 259 euro. Fundusze te zostaną wykorzystane na wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt ICT, stworzenie sali integracji sensorycznej oraz wyposażenie studia telewizyjnego w profesjonalny sprzęt do produkcji materiałów edukacyjnych w języku migowym polskim i ukraińskim z napisami. Dzieci z Ukrainy z zaburzeniami słuchu, dzięki materiałom audiowizualnym, będą mogły uczyć się języka migowego polskiego, co przyspieszy ich integrację z polskim społeczeństwem.

Kolejny grant zostanie przeznaczony na rehabilitację i edukację dzieci z Ukrainy i Polski z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 147 w Warszawie. Projekt o wartości 53 617 euro ma na celu umożliwienie dzieciom z Ukrainy o lekkich niepełnosprawnościach otrzymywanie tej samej jakości edukacji co dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce. Dzięki wykorzystaniu sprzętu Tomatis oraz zakupowi sprzętu ICT, projekt ten będzie wspierał efektywne naukę i integrację między dziećmi ukraińskimi i polskimi. Planowane jest również zakupienie platformy rehabilitacyjnej i sprzętu oftalmologicznego dla monitorowania zdrowia dzieci i prowadzenia systematycznej terapii.

Warszawa aktywnie współpracuje z organizacjami takimi jak Norwegian Refugee Council, International Organization for Migration, International Rescue Committee, UN Refugee Agency czy UNICEF. Współpraca ta opiewa na kwotę ponad 105 mln zł. Dzięki tym środkom działa Centrum Edukacji i Rozwoju, które codziennie pomaga ponad 200 dzieciom. Łącznie z tej pomocy skorzystało około 45.000 dzieci i około 10.000 dorosłych opiekunów. Z Fundacją Ukraiński Dom miasto realizuje projekt Centrum Pomocy Cudzoziemcom, zapewniając wsparcie mentorów kulturowych, dostęp do opieki medycznej, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną.

Po wybuchu konfliktu, tylko w 2022 roku, Warszawa zebrała ponad 8 mln złotych na wsparcie uchodźców w publicznych zbiórkach. Miasto otrzymało również dwie dotacje od Tajwanu – jedną na sumę 300 tys. euro, a drugą wynoszącą 1 mln dolarów. Środki te były wykorzystywane na utrzymanie ośrodków pobytowych w Warszawie, ale także na działalność Centrum Rehabilitacji UNBROKEN we Lwowie czy zakup sprzętu medycznego dla dwóch szpitali dziecięcych w Kijowie.