Solidarność w obliczu tragedii: Warszawa staje murem za poszkodowanymi kupcami z Marywilskiej 44

Solidarność w obliczu tragedii: Warszawa staje murem za poszkodowanymi kupcami z Marywilskiej 44

Na spotkaniu, które miało miejsce 17 maja w warszawskim ratuszu, prezydent miasta Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele sprzedawców dotkniętych pożarem centrum handlowego Marywilska 44, omawiali możliwości i formy pomocy dla poszkodowanych. Trzaskowski zapewnił o swoim zaangażowaniu i gotowości do rozszerzenia form wsparcia ze strony miasta.

Rafał Trzaskowski podkreślił sytuację dramatyczną, w jakiej znaleźli się kupcy, którzy nagle stracili swoje środki do życia. Zaznaczył, że od początku wybuchu tragedii, miasto podejmuje wszelkie możliwe działania w celu uratowania jak największej liczby miejsc pracy. Wsparcie jest deklarowane zarówno dla poszkodowanych kupców, jak i spółki Marywilska 44, która zarządza kompleksem handlowym.

Podczas piątkowego spotkania, kupcy opisywali swoje trudności i brak perspektyw na przyszłość. Na spotkaniu zwracano uwagę na konieczność szybkiego działania i pilnej potrzebie finansowego wsparcia. Postulowano też o budowę tymczasowego pawilonu handlowego. Prezydent wyjaśnił, że na chwilę obecną, nie ma prawnych możliwości, aby miasto mogło wypłacać zapomogi dla poszkodowanych kupców, ale zapewnił, że samorząd będzie pomagać w utrzymaniu miejsc pracy.

Trzaskowski poinformował również o rozmowach z władzami rządowymi na temat możliwości wprowadzenia szybkich rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych tragedią.

Podczas spotkania prezydent Warszawy zadeklarował zawieszenie opłat za dzierżawę terenu przez miasto do czasu odbudowy hali. Ta forma wsparcia to kwota blisko 8 mln zł rocznie. Działanie to ma na celu odciążyć spółkę i umożliwić jej udostępnianie przestrzeni handlowej w tymczasowym pawilonie za symboliczną złotówkę. Takie działanie zapowiedziała też prezes spółki Małgorzata Konarska.

Dodatkowo, pakiet miejskiego wsparcia obejmuje: pomoc psychologiczną dla poszkodowanych, skrócenie czasu procedur architektoniczno-budowlanych związanych z odbudową hali, utrzymanie dotychczasowych form pomocy, takich jak udostępnienie miejsc handlowych na miejskich targowiskach i funkcjonowanie specjalnego punktu informacyjnego dla poszkodowanych przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Działania te koordynuje zastępca prezydenta Warszawy, Tomasz Bratek.