Procedura konserwatorska dla zabytkowych latarni przed Pałacem Kultury i Nauki

Procedura konserwatorska dla zabytkowych latarni przed Pałacem Kultury i Nauki

Dr Jakub Lewicki, pełniący funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków na Mazowszu, rozpoczął procedurę mającą na celu ochronę historycznych latarni umiejscowionych przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki w stolicy Polski. Informacje na ten temat pojawiły się na kanałach społecznościowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jest to sprawa dotycząca ośmiu kandelabrów usytuowanych bezpośrednio przed główną bramą pałacu. Jak tłumaczy sam konserwator, są one jednymi z najważniejszych elementów aranżacji przestrzeni przed pałacem.

Charakterystyczne latarnie, które znajdują się tuż obok głównego wejścia, składają się z kamiennej podstawy w formie kolumny ozdobionej dekoracyjnym kapitelem. Na tej strukturze umieszczono metalową ramę, która utrzymuje pięć estetycznie zaprojektowanych szklanych kloszy.

Profesor Lewicki podkreślił niezbędność utrzymania i renowacji tych kandelabrów ze względu na ich wysoką wartość artystyczną. Dodał również, że dzięki tej decyzji konserwatorskiej, latarnie, które obecnie zostały usunięte z powodu prowadzonych prac remontowych i archeologicznych w tym obszarze, będą mogły zostać profesjonalnie odrestaurowane. Ostateczna decyzja w sprawie wpisu tych latarni do rejestru zabytków zostanie podjęta po zakończeniu bieżącego postępowania.

Niespodzianką były także inne odkrycia dokonane podczas prac remontowych na placu Defilad. Pracownicy budowlani natknęli się na starą kostkę brukową oraz tory ukryte pod ziemią. Powodem ich pojawienia się była budowa Pałacu Kultury i Nauki w latach 50-tych ubiegłego wieku, która wymagała likwidacji wielu ulic i ze sobą pociągnęła zniszczenie około 80 kamienic.