Oszukańcze praktyki na egzaminie z języka angielskiego: Żandarmeria Wojskowa aresztowała osiem osób z Wojskowej Akademii Technicznej

Oszukańcze praktyki na egzaminie z języka angielskiego: Żandarmeria Wojskowa aresztowała osiem osób z Wojskowej Akademii Technicznej

Żandarmeria Wojskowa dokonała aresztowania ośmiu podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w stolicy Polski, Warszawie. Przypuszcza się, że ów grupa młodych żołnierzy zaangażowała się w oszustwo podczas przystępowania do egzaminu z języka angielskiego.

Zdarzenie miało miejsce 10 listopada, kiedy to grupa podchorążych WAT została zatrzymana. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy centralnej komendy Żandarmerii Wojskowej, pułkownik Artur Karpienko, młodzi żołnierze zdający egzamin z języka angielskiego podejmowali szereg nieetycznych kroków. Wykorzystali różne środki techniczne do transmitowania obrazu i dźwięku dla uzyskania pomocy przy wypełnianiu arkuszy egzaminacyjnych.

Zgodnie z tym, co przekazał pułkownik Karpienko, oskarżeni zostali poinformowani o zarzutach dotyczących próby przestępstwa fałszerstwa dokumentu potwierdzającego osiągnięcie konkretnego poziomu umiejętności języka angielskiego. Zarzuty obejmowały także współudział w tym przestępstwie poprzez udostępnianie informacji telefonicznej podczas egzaminu, co pomogło egzaminowanym w uzupełnieniu arkuszy odpowiedzi.

Karpienko zaznaczył, że sprawa jest nadal w toku i ma potencjał do poszerzenia. Zasugerował, że niewłaściwe praktyki podczas składania egzaminu mogły dotyczyć większej grupy podchorążych. Po dokładnym przeanalizowaniu dowodów liczba żołnierzy objętych zarzutami może wynosić kilkadziesiąt.