Operacja policyjna „Trzeźwy Kierowca 2024” – walka z nietrzeźwośc za kierownicą

Operacja policyjna „Trzeźwy Kierowca 2024” – walka z nietrzeźwośc za kierownicą

Dnia 24 lutego, w ramach ogólnopolskiej operacji „Trzeźwy Kierowca 2024”, funkcjonariusze policji podejmują aktywne działania w celu wykrycia i powstrzymania kierowców, którzy mimo przepisów decydują się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji mających wpływ na zdolność prowadzenia samochodu. Celem tych działań jest przede wszystkim zredukowanie liczby incydentów drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

W ramach tej kampanii, funkcjonariusze skupiają swoje wysiłki na kontroli jak największej liczby kierujących. Dzięki temu, możliwe jest skuteczne wykluczanie nietrzeźwych z ruchu drogowego, co bezpośrednio przyczynia się do redukcji liczby wypadków i ogólnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Warto podkreślić, że kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu lub substancji o podobnym działaniu jest nie tylko niezgodne z prawem, ale także stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypominamy, że policjant w ramach wykonywanych obowiązków służbowych ma prawo żądać od kierującego lub innej osoby, wobec której istnieje podejrzenie kierowania pojazdem, poddania się badaniu na zawartość alkoholu lub środków o podobnym działaniu

Przeprowadzenie badania trzeźwości jest obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym, szczególnie jeśli doszło do śmierci lub ranienia osób.

Wszyscy kierowcy powinni pamiętać, że badanie trzeźwości może zostać przeprowadzone przez uprawniony organ w trakcie kontroli ruchu drogowego, niezależnie od istnienia powyższych przesłanek.