Nielegalne automaty do gier hazardowych odkryte przez policję i Służbę Celno-Skarbową w Mińsku Mazowieckim

Nielegalne automaty do gier hazardowych odkryte przez policję i Służbę Celno-Skarbową w Mińsku Mazowieckim

Oficerowie Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej i Korupcji z Komendy w Mińsku Mazowieckim, w kooperacji z Mazowiecką Służbą Celno-Skarbową, odnaleźli i zabezpieczyli pięć bezprawnych urządzeń do gier hazardowych w jednym z lokali znajdujących się na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. W tej sytuacji został aresztowany mężczyzna, który przyznał się do zarządzania tym nielegalnym procederem.

Kilka dni temu, skoordynowane działania policjantów z mińskiej komendy i oficerów Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie doprowadziły do przeszukania określonego lokalu w Mińsku Mazowieckim. Wybór tego konkretnego miejsca nie był przypadkowy – poprzedziło go wykonanie serii czynności operacyjnych oraz zebranie informacji. W trakcie przeprowadzonych działań, funkcjonariusze odkryli w pomieszczeniach pięć automatów wykorzystywanych do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Zabezpieczono ponad 2000 złotych w gotówce, a łączna wartość konfiskat, w tym gier hazardowych, wynosiła ponad 62 000 złotych.

Teraz to oficerowie Służby Celno-Skarbowej zajmą się prowadzeniem postępowania mającego na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z podejrzeniem prowadzenia gier hazardowych w lokalu bez wymaganego pozwolenia.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w art. 107 par. 1 Kodeksu Karno-Skarbowego, aresztowano jedną osobę, która została oskarżona. Posiadanie automatów do gier hazardowych w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych jest surowo karane, z grzywną do 100 tys. zł za każde nielegalne urządzenie. Dodatkowo, za organizowanie gier hazardowych grozi kara finansowa, a także możliwość pozbawienia wolności do trzech lat.