Oddanie hołdu działaczkom Powstania Styczniowego – alejki parku Romualda Traugutta nazwane na ich cześć

Oddanie hołdu działaczkom Powstania Styczniowego – alejki parku Romualda Traugutta nazwane na ich cześć

Noszenie imion Heleny Kirkorowej, Józefy Gudzińskiej i Marii Ilnickiej to zaszczyt, który przypadł ścieżkom w parku Romualda Traugutta – dowódcy Powstania Styczniowego. Te kobiety były odważnymi bohaterkami zrywu niepodległościowego. Uroczystość ich uhonorowania odbyła się we wtorek, a wśród obecnych znaleźli się Tomasz Bratek, wiceprezydent stolicy, oraz Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy.

Poniedziałek 22 stycznia przypadał na 161 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, zwanego przez wielu „wojną kobiecą”. Kobiety odegrały w nim niewątpliwie istotną rolę – były kurierkami, organizatorkami punktów kontaktowych, ukrywały powstańców, a także tworzyły komitety opiekuńcze nad rannymi czy prowadziły szpitale. Wielu z nich przyjęło rolę bojowniczek, walczących z bronią w rękach. Często za tę odwagę płaciły wysoką cenę – zsyłką.

Wiceprezydent Warszawy podkreślił, że te kobiety były prawdziwymi prekursorkami swoich czasów. W erze, gdzie zadaniem kobiet było przede wszystkim troszczenie się o domowe ognisko, one stanęły na czele walki o wolność. Sławomir Potapowicz dodał, że niewiele innych powstań w Europie angażowało tak wiele kobiet jak Powstanie Styczniowe. Chciał tym samym uhonorować nie tylko trzy wyżej wymienione bohaterki, ale także wszystkie kobiety zaangażowane w walkę o niepodległość.

Helena Kirkorowa, urodzona 23 maja 1828 roku, była aktorką wileńskich i krakowskich teatrów, a także agentką i kurierką Rządu Narodowego podczas Powstania. Uczyła się ukrywać Romualda Traugutta pod pseudonimem Michała Czarneckiego. Za swe zaangażowanie została skazana na osiedlenie na Syberii wraz z karą 8 lat ciężkich robót.

Józefa Gudzińska, zasłynęła jako bohaterka trzech obrazów Aleksandra Sochaczewskiego. Pomimo tortur, które przeżyła podczas śledztwa na Cytadeli, nie wydała nazwisk osób odpowiedzialnych za zamordowanie szpiega rosyjskiego. Za to została skazana na dożywotnią katorgę w Usolu, gdzie odbyła 15-letnią karę ciężkich robót.

Maria Ilnicka, pochodząca z 1825 roku, była polską poetką, pisarką i tłumaczką. To ona napisała przedstawiony Komitetowi Centralnemu Narodowemu manifest ogłaszający wybuch Powstania Styczniowego. Została uznana za zwolenniczkę emancypacji kobiet i programu pracy organicznej.

Park im. Romualda Traugutta, na terenie którego znajdują się alejki nazwane na cześć tych trzech kobiet, został założony na dawnych terenach fortecznych w latach 1925–1929. Jest to miejsce o wielkim znaczeniu historycznym oraz symbolem walki o niepodległość.