Komunikacja miejska uważana za najlepszy środek transportu w Warszawie

Komunikacja miejska uważana za najlepszy środek transportu w Warszawie

Według najnowszego badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców stolicy na temat jakości funkcjonowania miasta, znacząca większość ocenia Warszawski Transport Publiczny bardzo wysoko. Okazuje się, że aż 75% respondentów uznaje go za najbardziej efektywny sposób przemieszczania się po mieście. Najwyższe noty zdobywa jakość taboru, gęstość sieci przystanków oraz różnorodność połączeń.

Badanie pokazało, że dla niemalże wszystkich respondentów (98%) sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej, obok bezpieczeństwa i czystości, jest jednym z kluczowych elementów decydujących o jakości życia w mieście. Dodatkowo, prawie 90% badanych jest zdania, że zarządzanie komunikacją miejską w Warszawie jest dobre lub bardzo dobre.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podkreśla zalety korzystania z Warszawskiego Transportu Publicznego: oszczędności dla domowego budżetu, ekologiczność oraz rosnący komfort podróżowania.

Z danych wynika, że spośród 77% warszawiaków regularnie dojeżdżających do pracy lub szkoły, ponad połowa (52%) wybiera komunikację miejską jako swoje główne środki transportu. Większość z nich do celu dociera w czasie nie przekraczającym 30 minut. Tylko 20% badanych nie musi dojeżdżać.

Badani ocenili różne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej: częstotliwość kursowania, sieć połączeń, bezpieczeństwo, punktualność, czystość i temperaturę we wnętrzu pojazdu, dostęp do informacji dla pasażerów oraz jakość taboru. Najwyżej ocenili jakość taboru (81%), liczbę przystanków, dostęp i jakość informacji (80%) oraz sieć połączeń i bezpieczeństwo w pojazdach (78%). Natomiast najmniejsze zadowolenie budują ceny biletów, które od 2013 r. nie zmieniły się i są jednymi z najniższych w kraju.

Warszawski Transport Publiczny, po zaburzeniach wynikających z pandemii, wrócił do równowagi. Zauważalne są jednak zmiany w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Warszawy. Badanie z września 2019 r. pokazało, że codziennie lub prawie codziennie korzystało z niego 55% respondentów, a w 2023 r. odsetek ten spadł do 44%. Niemniej jednak, ogólna liczba osób korzystających z Warszawskiego Transportu Publicznego wzrosła.

Badanie pokazało również zmianę w zachowaniach komunikacyjnych w godzinach nocnych. Chociaż autobusy nocne mają swoje grono fanów, Barometr Warszawski pokazuje, że zwiększyła się grupa osób korzystających z taksówkowych aplikacji.

Badanie wykazało również, że coraz więcej mieszkańców stolicy – prawie 50% (wzrost o ok. 13% w porównaniu do 2019 r.) – korzysta z kolei (Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich).