Konserwator zleca prace konserwatorskie i budowlane w dawnej siedzibie kasyna w Sulejówku

Konserwator zleca prace konserwatorskie i budowlane w dawnej siedzibie kasyna w Sulejówku

Jakub Lewicki, pełniący funkcję mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, postanowił wydać polecenie do przeprowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych na dawnym budynku kasyna mieszczącym się przy ulicy Czarnieckiego w mieście Sulejówek. Właściciel obiektu został powiadomiony o decyzji, która niosła za sobą rygor natychmiastowej realizacji.

Konserwator podkreślił w swoim oświadczeniu, że przeprowadzenie tych działań przez właściciela zabytkowego obiektu jest nie tylko konieczne, ale też ma na celu zapobieżenie dalszemu niszczeniu lub poważnym uszkodzeniom samego zabytku. Dodał również, że wydana decyzja jest nieodwołalna i wymaga natychmiastowej realizacji.

Należy wspomnieć, że budynek ten został oddany do użytku publicznego w roku 1955. Służył jako kasyno aż do końca istnienia Polski Ludowej. Mieściło się tam również wojskowe jadłodajnia, stanowiąca miejsce spotkań dla kadry oficerskiej oraz innych większych zgromadzeń. Później obiekt został odłączony od jednostki wojskowej i przekształcony, tak aby pomieszczenie przeznaczone na zebrania mogło posłużyć jako lokalne kino. Dodatkowo, w części wynajmowanych lokali znajdowały się różnorodne punkty usługowe jak sklep czy salon fryzjerski, a także biura.

Konserwator zabytków przypomniał również, że budynek został oficjalnie wyłączony z eksploatacji w 2015 roku. Zaszczytne miejsce na liście zabytków województwa mazowieckiego uzyskał dopiero 6 listopada 2020 roku.