Wstrzymanie budowy trasy tramwajowej do Wilanowa: spór o kanalizację

Wstrzymanie budowy trasy tramwajowej do Wilanowa: spór o kanalizację

W środę rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz, dał do wiadomości publicznej informację o tymczasowym zahamowaniu inwestycji dotyczącej budowy trasy tramwajowej prowadzącej do Wilanowa. Problem dotyczy ostatniego fragmentu alei Rzeczpospolitej, zaledwie półkilometrowego odcinka kończącego trasę. Wszystko jest wynikiem istniejącego konfliktu na linii deweloper – miejskie wodociągi odnośnie kwestii kanalizacyjnych.

Konflikt dotyczący kanalizacji między ulicą Branickiego a aleją Wilanowską toczy się między prywatnym deweloperem a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacyjnym. Zdania są podzielone co do przyszłości instalacji kanalizacyjnej, którą wybudował deweloper, ale jest ona nadal bez formalnego przejęcia przez miejską spółkę. Deweloper postanowił skierować sprawę na drogę sądową, co zaowocowało decyzją o zakończeniu wszelkich prac na terenie, na którym znajduje się omawiana instalacja.

Decyzja sądu o wstrzymaniu przebudowy tejże instalacji kanalizacyjnej skutkuje przestojem w pracach nad budową torów tramwajowych na odcinku długości ok. 500 metrów. – Mówimy tutaj o kluczowej części trasy umożliwiającej tramwajom dotarcie do końcowego przystanku – podkreślił Dutkiewicz.

– Nie jest jasne dla nas, dlaczego deweloper decyduje się na hamowanie tak ważnej dla mieszkańców tej strefy Warszawy inwestycji, pomimo wcześniejszych deklaracji chęci rozwiązania sporu przez negocjacje, a nie drogą sądową. Musimy jednak uszanować decyzję wydanej przez sąd. W związku z tym wykonawca robót – firma Budimex – zawiesił prace na spornym odcinku i zabezpieczył teren według wytycznych sądu – dodał Dutkiewicz.

Tramwaje Warszawskie zamierzają w najbliższej przyszłości złożyć zażalenie na ww. postanowienie sądu. – Utrzymujemy stanowisko, że decyzja ta jest niewłaściwa. Zawieszenie prac w tym miejscu może spowodować opóźnienia w oddaniu do użytku końcowego segmentu trasy tramwajowej do Wilanowa – poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich.