Informacje na temat głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacje na temat głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już po raz piąty w naszym kraju. Tym samym Polacy będą mieli możliwość wybrania 53 posłów, którzy będą pełnili swoje funkcje przez najbliższe pięć lat.

Chcąc skorzystać z możliwości oddania głosu korespondencyjnie, powinniśmy zgłosić ten fakt Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie najpóźniej do 27 maja 2024 roku. Warto pamiętać, że przede wszystkim musimy sprawdzić, czy nasze dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców są aktualne. Jeśli zauważymy, że miejscem do oddania głosu jest nieaktualny adres, możemy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Więcej szczegółów znajdziemy na stronie Warszawa19115.

W zaistniałej sytuacji kluczowe jest pytanie: kto może skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego? Taką opcję mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Pakiet wyborczy trafi do naszej skrzynki pocztowej za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. Po oddaniu głosu, kopertę zwrotną wrzucamy do skrzynki pocztowej na terenie dzielnicy m.st. Warszawy lub dostarczamy osobiście do obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów.

Osoby niepewne swojej lokalizacji w dniu wyborów mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania lub wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania. Dzięki zaświadczeniu możliwe jest oddanie głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej – zarówno w kraju, jak i za granicą. Ważne jest jednak bezpieczne przechowywanie tego dokumentu, gdyż utrata oznacza brak możliwości oddania głosu. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w kraju, a w Warszawie – w każdym urzędzie dzielnicy. Za granicą zaświadczenie może wydać Konsul RP. Proces jest szybki i bezpłatny. Termin na uzyskanie zaświadczenia upływa 6 czerwca br.

Zmiana miejsca głosowania jest możliwa poprzez złożenie wniosku przez Internet (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego) lub osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, gdzie wyborca planuje przebywać w dniu wyborów. Czynność ta jest bezpłatna i załatwiana od ręki. Zmianę miejsca głosowania można zgłosić od 26 kwietnia do 6 czerwca br.