Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Mazowieckim Kuratorium Oświaty na rok 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Mazowieckim Kuratorium Oświaty na rok 2024/2025

Mazowieckie Kuratorium Oświaty oficjalnie ogłosiło terminy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych na rok 2024/2025. Wszystko wskazuje na to, że proces ten będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej dla szkół miejskich o charakterze ponadpodstawowym.

Obecnie liczba uczniów klas ósmych w warszawskich szkołach podstawowych wynosi 10,3 tys. Na nadchodzący rok Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy, odpowiedzialna za edukację, zapowiada stworzenie około 17 tys. miejsc w miejskich liceach, technikach oraz szkołach branżowych I stopnia. Wyraziła ona również nadzieję, że najbliższy rok szkolny przyniesie pewne usprawnienia w systemie oświaty. Wskazała na spadek liczby ósmoklasistów przechodzących do szkół ponadpodstawowych w porównaniu do lat poprzednich. Natomiast zauważalną różnicę przyniesie dopiero odchodzenie z tzw. półtora rocznika.

Przez ostatnie lata, oświata zmagająca się z niewystarczającą liczbą nauczycieli, musiała poradzić sobie z konsekwencjami reformy edukacji przeprowadzonej przez PiS. Reforma ta polegała na likwidacji gimnazjów oraz przyjęciu w roku 2019 podwójnej liczby uczniów – ostatnich gimnazjalistów i pierwszych ósmoklasistów.

W chwili obecnej, sumaryczna liczba uczniów w miejskich liceach, technikach oraz szkołach branżowych I stopnia wynosi blisko 95 tys. W porównaniu, w roku szkolnym 2018/2019 tych samych placówek uczyło się jedynie 53 tys. osób. Dodatkowo, należy pamiętać, że rekrutacja do warszawskich szkół dotyczy nie tylko uczniów z klas ósmych szkół miejskich, ale również uczniów ze szkół niepublicznych i młodzieży z poza stolicy. Dla drugorocznych uczniów zarezerwowane jest ponad 900 miejsc.

Na kolejny rok szkolny, w Warszawie oferta edukacyjna dla ósmoklasistów została przygotowana przez 99 liceów ogólnokształcących, 44 technika i 19 szkół branżowych I stopnia. Planowane jest utworzenie około 17 tys. miejsc dla kandydatów: około 11 tys. w liceach ogólnokształcących, około 5 tys. w technikach i około 1 tys. w szkołach branżowych I stopnia. Dane te są jednak tymczasowe i mogą ulec drobnej modyfikacji. Pełną ofertę miejskich szkół ponadpodstawowych dla pierwszych klas poznamy dopiero w drugiej połowie lutego.

29 stycznia 2023 roku Mazowiecki Kurator Oświaty (MKO) opublikował Zarządzenie Nr 6z dotyczące terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.