Harmonijna przemiana Warszawy dzięki trzem nowym planom zagospodarowania przestrzennego

Harmonijna przemiana Warszawy dzięki trzem nowym planom zagospodarowania przestrzennego

Podczas najnowszej sesji Rady Miasta, stołeczni radni zatwierdzili trzy innowacyjne plany zagospodarowania przestrzennego. Te plany, obejmujące obszar ponad 150 hektarów w dzielnicach Śródmieście, Mokotów i Wawer, mają na celu zapewnienie równoważonego rozwoju, efektywnego wykorzystania przestrzeni oraz ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturalnego.

Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, podkreśliła różnorodność tych planów, które dotyczą zarówno centralnej części miasta, jak i jego peryferii. Są one skupione na rozwoju miejskim z poszanowaniem historycznego stylu architektonicznego placu Grzybowskiego w centrum miasta; na wykorzystaniu terenów wzdłuż skarpy przy kompleksie sportowym Warszawianka na Mokotowie; oraz na wykorzystaniu obszaru Międzylesia w Wawrze.

Plan dla rejonu placu Grzybowskiego obejmuje obszar blisko 23 hektarów ograniczony ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Al. Jana Pawła II, Królewską i Grzybowską. Obszar ten gwarantuje ochronę unikalnej struktury urbanistycznej i zabytkowych budynków, oferując jednocześnie możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy. Plan ma na celu ożywienie tej części miasta poprzez inwestycje w publiczne usługi, handel i biura.

Drugim planem jest zagospodarowanie terenów przyskarpowych w rejonie ulicy Merliniego na Mokotowie, zajmujących powierzchnię około 18,7 hektara. Znajduje się tu kompleks sportowy Warszawianka, który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Plan przewiduje ochronę i rozwój jego historycznych i naturalnych atutów oraz dalsze wsparcie dla funkcji miejskich, takich jak sport i rekreacja.

Ostatnim obszarem objętym planem jest Międzylesie w Wawrze, z obszarem o powierzchni około 111 hektarów. Ten obszar charakteryzuje się dużym udziałem gruntów leśnych i przebiega przez niego Kanał Wawerski. Plan przewiduje utrzymanie istniejącej struktury leśnej, rozwinięcie rozproszonej zabudowy jednorodzinnej oraz ochronę naturalnej różnorodności kompleksów leśnych i Kanału Wawerskiego.

Te trzy plany zagospodarowania przestrzennego zostały przyjęte podczas sesji Rady Miasta st. Warszawy w czwartek 11 stycznia 2024 r., zgodnie z dążeniem miasta do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju.