Działania profilaktyczne w Wołominie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia młodzieży

Działania profilaktyczne w Wołominie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia młodzieży

Pod egidą Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, a konkretnie jej Wydziału Prewencji, odbyło się spotkanie profilaktyczne skierowane do młodzieży. Spotkanie było współorganizowane z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Celem było uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie stała się areną interesujących prelekcji, z których każdy uczeń mógł wybrać coś dla siebie.

Młodsza aspirant Joanna Pieńczuk, policjantka odpowiedzialna za prowadzenie działań profilaktycznych, podczas spotkania omówiła kwestie związane z odpowiedzialnością karną nieletnich i konsekwencjami czynów niezgodnych z normami społecznymi. Szczególnie ważne okazało się poruszenie tematu zagrożeń płynących z sieci i sposobów obrony przed nimi. Uczniowie dowiedzieli się, jak szybko kompromitujące treści mogą rozprzestrzenić się w Internecie i jak trudno jest kontrolować ich dystrybucję. Joanna Pieńczuk podała również miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą szukać wsparcia, kiedy padną ofiarą cyberprzemocy.

Druga część spotkania była poświęcona zdrowiu. Renata Modzelewska, przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wołominie, poruszyła tematykę zdrowego odżywiania i higieny osobistej. Przypomniała także młodzieży o tym, jak istotna dla zdrowia jest aktywność fizyczna.

Działania obu specjalistek spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Młodzież z uwagą słuchała przekazywanych informacji i aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadając wiele pytań i otrzymując na nie profesjonalne odpowiedzi.