Dostosowanie rozkładu jazdy WTP do ferii zimowych w mazowieckich szkołach

Dostosowanie rozkładu jazdy WTP do ferii zimowych w mazowieckich szkołach

Od 15 do 28 stycznia br. młodzież z terenu województwa mazowieckiego będzie korzystała z przerwy zimowej. Ten okres, popularnie nazywany feriami, pociąga za sobą konieczność dostosowania rozkładów jazdy miejskiego transportu publicznego. Takie zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym (WTP) mają obowiązywać od soboty, 13 stycznia.

Zmieni się organizacja przewozów autobusowych. W dni robocze nie będą kursowały pojazdy następujących linii: 192, 196, 200, 221, 249, 320, 332, 339, 356, 379, 501, 809 i 815. Natomiast autobusy numer 256 oraz 326 będą dostępne jedynie w godzinach szczytowych. Linie o numerach: 192, 196, 200, 221, 249 i 256 nie będą obsługiwane również w weekendy. Częstotliwość przejazdów zostanie zmodyfikowana na liniach: 105, 106, 122, 131, 132, 140, 154, 170, 173, 174, 177, 181-184,188,194-197,201-204,207-209,212 oraz na kilkunastu innych.

W związku z zamknięciem szkół w Warszawie w ciągu trzeciego i czwartego tygodnia stycznia, nie będą także realizowane kursy na liniach 121, 142, 150, 152, 164, 211, 401 oraz 502, które są zwykle obsługiwane tylko w dni nauki. Autobusy linii: 163, 164 oraz 201 nie będą podjeżdżać do placówek oświatowych.

Zmiany dotkną również autobusów linii 326 – do końca stycznia będą one kursowały skróconą trasą do Olesina. Nie będą realizowane przewozy na linii 518 pomiędzy Nowodworami a metrem Marymont. Trasa autobusów linii 134 będzie przypominała tę weekendową – pojazdy te będą docierały m.in. do miejsc takich jak pływalnia czy Park Bródnowski z funkcjonującym tam miejskim lodowiskiem. Skrócona trasa dotyczy także lokalnej linii L24.

W przypadku tramwajów i metra, nastąpi zmiana częstotliwości przejazdów. W godzinach największego natężenia ruchu odstęp między tramwajami wzrośnie z 4 do 5 minut, a pomiędzy szczytami utrzyma się na poziomie 7 minut i 30 sekund. W soboty i niedziele rozkład jazdy tramwajów nie ulegnie zmianie. W dni robocze, w godzinach szczytu, zmieni się też częstotliwość kursowania metra – na linii M1 składy będą podjeżdżać co 2 minuty i 50 sekund, a na linii M2 – co 3 minuty i 30 sekund.