Czy powstanie strefa czystego transportu w Warszawie?

Czy powstanie strefa czystego transportu w Warszawie?

Partia Zieloni w Warszawie wystąpiła z inicjatywą rozszerzenia strefy czystego transportu na terenie całego miasta. Czy to projekt, który aspiruje z dużymi szansami na powodzenie? Sprawdzamy, jak wygląda sam projekt.

Konsultacje społeczne

Obecny projekt dotyczy sześciu dzielnic i jest w fazie konsultacji społecznych. Na konferencji partii Zieloni wystąpili z propozycją, by strefa została wprowadzona na terenie całego miasta, a nie tylko w centrum. Zieloni zgłoszą też kilka uwag, takich jak szybsze wprowadzenie strefy i wyższe normy euro, aby wyeliminować niezdrowe samochody, które zanieczyszczają powietrze w mieście.

Czy jest szansa na powodzenie projektu?

Wanda Błaszczyk z koła białołęckiego stwierdziła, że projekt uchwały obejmuje tylko 7% powierzchni miasta, podczas gdy smog dotyka wszystkich mieszkańców. Wniosek Zielonych opiera się na wynikach sondażu, w którym 87% mieszkańców opowiada się za działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.

Co sądzicie o samym pomyśle? Powinna powstać taka strefa w Warszawie?