"Ciche Śródmieście" – Prewencyjne działania policji w Warszawie przeciwko nadmiernemu hałasowi i agresywnym kierowcom

"Ciche Śródmieście" – Prewencyjne działania policji w Warszawie przeciwko nadmiernemu hałasowi i agresywnym kierowcom

Policja z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej ma w planach wprowadzenie prewencyjnych działań o nazwie „CICHE ŚRÓDMIEŚCIE”. Główne cele to eliminacja niewłaściwych postaw kierowców, takich jak powodowanie niepotrzebnego hałasu czy agresywne zachowania na drodze, które przeszkadzają w utrzymaniu spokoju publicznego.

Wszystkie samochody dopuszczone do ruchu drogowego muszą posiadać ważne świadectwo homologacji, potwierdzające spełnianie wymogów technicznych, w tym tych dotyczących ochrony środowiska. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd biorący udział w ruchu drogowym musi być odpowiednio skonstruowany, wyposażony i serwisowany, aby jego użytkowanie nie przeszkadzało innym i nie naruszało spokoju publicznego.

Takie wymogi są głównie kierowane do producentów pojazdów i firm zajmujących się profesjonalnym tuningiem samochodów. Z drugiej strony, każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek dbać o jego stan techniczny, aby spełniał on wymogi prawne podczas normalnej eksploatacji.

W dniach 28 i 29 czerwca 2024 roku, środkowe obszary Warszawy zostaną objęte szczególnym nadzorem, skoncentrowanym na samochodach sportowych. Kierujący takimi pojazdami często zakłócają spokój publiczny, generując hałas przekraczający poziomy dozwolone przez prawo.

Do działań zaangażowana zostanie m.in. grupa SPEED. Policjanci będą patrolować drogi zarówno oznakowanymi, jak i nieoznakowanymi pojazdami wyposażonymi w wideorejestratory oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe (SONOMETRY), które umożliwią pomiar poziomu hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego.

Oprócz monitorowania ruchu drogowego i natychmiastowego reagowania na zdarzenia, takie jak przekroczenie prędkości czy inne wykroczenia, funkcjonariusze będą również uniemożliwiać organizowanie nielegalnych wyścigów. Kontrole pojazdów obejmą zarówno kwestie techniczne, jak i ocenę zachowania kierowców, zwłaszcza tych, których samochody generują nadmierny hałas. Policja planuje także dokładne kontrole prawa jazdy, trzeźwości kierowców i ewentualnej obecności narkotyków.