Bezpłatne lekcje z przepisów ruchu drogowego i egzaminy na kartę rowerową w Miasteczku Ruchu Drogowego w Warszawie

Bezpłatne lekcje z przepisów ruchu drogowego i egzaminy na kartę rowerową w Miasteczku Ruchu Drogowego w Warszawie

Lato to idealny okres na nabywanie i rozwijanie umiejętności cyklistycznych, a także zdobycie karty rowerowej. Straż Miejska w stolicy Polski, Warszawie, zapewnia bezpłatny dostęp do swojego Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego, które mieści się przy ul. Sołtyka 8/10.

Obiekt jest dostępny od kwietnia do października dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Poniżej przedstawiamy harmonogram dni otwartych dla pojedynczych użytkowników:

13-14.07 – godz. 10.00 -18.00

20-21.07 – godz. 10.00 -18.00

27-28.07 – godz. 10.00 -18.00

Aktualizacje dotyczące możliwości indywidualnego skorzystania z Miasteczka są publikowane regularnie od kwietnia (do 25 dnia każdego miesiąca działania obiektu). W dni otwarte nie ma konieczności dokonywania wcześniejszych zapisów.

Zostały przygotowane lekcje dotyczące przepisów ruchu drogowego, skierowane głównie do dzieci zakładających przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową oraz do wszystkich cyklistów pragnących odświeżyć wiedzę z tego zakresu. Zajęcia te planowane są na 13 lipca (sobota) o godz. 12.00. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się punktualnie strażnikowi na terenie miasteczka, który przeprowadzi grupę do sali wykładowej w budynku przy Sołtyka.

Karta rowerowa to dokument wymagany od osób w wieku 10-18 lat, które użytkują rower lub hulajnogę elektryczną, czy urządzenia transportu osobistego i chcą poruszać się po drogach publicznych (w tym ścieżkach rowerowych). Tegoroczne wakacje to okazja do zdobycia takiego uprawnienia dzięki dwóm terminom egzaminów organizowanych na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego:

17 lipca (środa) – egzaminy część teoretyczna i praktyczna.

20 sierpnia (wtorek) – egzaminy część teoretyczna i praktyczna.

Karta rowerowa jest wydawana przez dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszcza zdający. Dlatego konieczne jest poinformowanie dyrektora o miejscu i terminie egzaminu oraz uzyskanie jego zezwolenia – ustnego bądź pisemnego.

Rejestracja na egzaminy jest możliwa telefonicznie pod numerami: 22 598 60 31, 22 598 60 32, 723 986 198, 723 986 086 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Osoby, które nie dokonają rejestracji telefonicznej, nie będą mogły przystąpić do egzaminów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Na terenie Miasteczka istnieje możliwość wynajęcia rowerów i kasków rowerowych (ograniczona liczba i różne rozmiary!). Dla grup zorganizowanych Straż Miejska m.st. Warszawy dostarcza rowery oraz kaski niezbędne do przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową.

Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać obowiązujących na terenie Miasteczka przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, znaków drogowych, ogólnych zasad ruchu drogowego oraz poleceń strażnika miejskiego.