Zorganizowane działania kontrolno-prewencyjne przeciwko ekstremalnej jeździe quadami i motocyklami crossowymi w lasach

Zorganizowane działania kontrolno-prewencyjne przeciwko ekstremalnej jeździe quadami i motocyklami crossowymi w lasach

Interdyscyplinarny zespół, składający się z funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przedstawicieli Straży Leśnej, pracowników Nadleśnictwa Drewnica, strażników Państwowej Straży Łowieckiej z Warszawy, żandarmów Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej oraz członków Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej, podjął wspólne działania kontrolno-prewencyjne o nazwie „Cross-Quady”. Przeprowadzona akcja obejmowała 7 leśnictw podległych Nadleśnictwu Drewnica.

W odpowiedzi na doniesienia o ekstremalnym korzystaniu z terenów leśnych przez użytkowników quadów i motocykli crossowych, różne służby mundurowe połączyły siły. Współpracując z przedstawicielami Nadleśnictwa Drewnica i innymi instytucjami, opracowali strategię mającą na celu zwalczanie tego rodzaju niebezpiecznych zachowań.

Priorytetem tych działań było wykrywanie kierowców łamiących ostentacyjnie przepisy zawarte w Kodeksie Wykroczeń, Ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Wszystko to miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników terenów leśnych.

Zespoły patrolujące obszary leśne koncentrowały się głównie na uniemożliwianiu nieautoryzowanym pojazdom wjazdu do lasu, sprawdzaniu ich kondycji technicznej, trzeźwości kierowców i wymaganych dokumentów. W ramach tych działań zaangażowano 54 osoby, które razem przeprowadziły kontrolę w 7 leśnictwach podległych Nadleśnictwu Drewnica. W efekcie skierowano 20 pouczeń, 30 mandatów karnych oraz 3 wnioski o ukaranie do sądu skierowano wobec osób, które dopuściły się wykroczeń.

Służby policyjne przypominają, że nielegalne wjeżdżanie do lasu jest wykroczeniem karalnym grzywną. Dodatkowo, entuzjaści quadów i motocykli crossowych powinni zdawać sobie sprawę, że lasy, parki i inne tereny rekreacyjne nie są odpowiednim miejscem do testowania umiejętności prowadzenia tych pojazdów.