Inicjatywa Komendy Stołecznej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w stolicy

Inicjatywa Komendy Stołecznej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w stolicy

W dniach od 21 do 22 listopada 2023 roku, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji będą realizować intensywne działania prewencyjno-kontrolne. Celem tych działań jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych na terenie warszawskiego garnizonu. W ramach tych działań, podejmowane są próby wyeliminowania naruszeń przepisów ruchu drogowego, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych.

Podczas tych dwóch dni, policyjni funkcjonariusze skoncentrują się na identyfikowaniu i reagowaniu na różnego rodzaju wykroczenia. Do najważniejszych należą: brak ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych lub podczas wjeżdżania na takie przejście, wyprzedzanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio przed nim, omijanie zatrzymanego pojazdu zamiast ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym podczas skręcania w drogę poprzeczną oraz niezatrzymanie przed czerwonym sygnałem świateł drogowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu znajdują się piesi.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wzywają kierowców, rowerzystów i pieszych do szczególnej ostrożności. Jesienna aura niesie ze sobą trudniejsze warunki atmosferyczne – dni są krótsze, występują opady deszczu i śniegu oraz mgły, które mogą znacznie ograniczyć widoczność. Ponadto, liście spadające z drzew mogą powodować śliskość nawierzchni. Te czynniki stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych.