Zmiany w zwolnieniach lekarskich już od nowego roku!

Zmiany w zwolnieniach lekarskich już od nowego roku!

Pracodawcy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat mówili jednogłośnie o potrzebie zmian w zakresie pobierania zwolnień lekarskich. Wielu pracowników unikając zwolnienia pobierało fikcyjne L4 lub korzystali z niego nawet przez okres 182 dni po utracie zatrudnienia. Wprowadzone od nowego roku zmiany mają raz na zawsze ukrócić ten precedens.

Co się zmieni w zakresie pobierania zwolnień od 2022 roku?

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza od nowego roku zmiany w pobieraniu zwolnień lekarskich. Przede wszystkim nie będzie już można pobierać zasiłku chorobowego po utracie zatrudnienia przez okres 182 dni jak do tej pory. Pracownik otrzyma zasiłek jedynie na 92 dni. Wyjątkiem od tej reguły ma być jedynie czas przypadający na okres ciąży i leczenia gruźlicy. Dlatego okres pobierania zasiłku będzie nadal wynosił w obu przypadkach 270 dni. Czas ten liczy się w trakcie trwania umowy o pracę jak i po ustaniu zatrudnienia

Zmiany mają ukrócić wykorzystywanie przez pracowników prawa do zasiłku chorobowego przez długi okres czasu. Niektórzy pracownicy wracali po chorobie do pracy na kilka dni, po czym znowu pobierali zasiłek chorobowy na inną przypadłość.

Od nowego roku pracownika, który wykorzysta 182 dni chorobowego, będzie obowiązywał 60 – dniowy okres wyczekiwania na przyznanie kolejnego płatnego L4.

Blisko 1/3 zwolnień lekarskich jest źle wykorzystywana

ZUS szacuje, że blisko 30% L4 jest prawdopodobnie fałszywie wystawianych. Najczęściej pracownicy po prostu chcą odpocząć, wyjeżdżają w okresie jego pobierania na wakacje albo podejmują się innych prac zarobkowych.

W ostatnim czasie pandemia pokazała, że pracodawcy nie radzą sobie z nadużywaniem L4 przez pracowników. Niewątpliwie w tym czasie wystąpił prawie trzykrotny wzrost pobierania zasiłków. Pracownicy skarżąc się na zmęczenie psychiczne wykorzystywali strach przed pandemią i bez problemu załatwiali sobie fałszywe zwolnienia wystawiane online. Do tego dochodziły przymusowe kwarantanny i izolacje zatrudnionych, co w rezultacie dodatkowo pozbawiało pracodawców rąk do pracy.

Zła sytuacja na rynku pracy i brak chęci do pracy zmuszały wielu przedsiębiorców do zawieszania lub zamykania swoich działalności.

Na koniec warto nadmienić, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę nawet dyscyplinarnie z pracownikiem, który w czasie pobierania zasiłku chorobowego wykonuje inną pracę zarobkową lub symuluje chorobę. Zakład Ubezpieczeń społecznych w rezultacie zgłoszenia przez pracodawcę takiego faktu ma prawo pozbawić pracownika wypłaty takiego zasiłku.