Zarządzanie nieruchomościami. Jak robić to dobrze?

Zarządzanie nieruchomościami. Jak robić to dobrze?

O zarządzaniu nieruchomościami najczęściej słyszy się w kontekście zarządzania budynkami mieszkalnymi. To właśnie one wymagają dużego zaangażowania i nakładów finansowych, aby utrzymać je w stanie niepogorszonym, zgodnie z celem zarządzania nieruchomościami. Za wszystkie związane z tym czynności odpowiedzialna jest jedna osoba – jest nią zarządca, który aby prawidłowo wywiązywał się ze swoich zadań i oczekiwań mieszkańców, musi być profesjonalistą w każdym calu.

Czym jest zarządzanie nieruchomościami? Definicja i praktyka

Obowiązki związane z budynkami nie kończą się wraz z ich oddaniem do użytkowania i zawiązaniem się wspólnoty mieszkaniowej. Jest to dopiero początek, a kolejne lata eksploatacji są decydujące czy dana inwestycja okaże się opłacalna dla mieszkańców, czy nie. Decydujący wpływ na to ma, jak nieruchomość będzie zarządzana i administrowana na co dzień oraz jakie będą podejmowane w stosunku do niej decyzje. Wszystko to leży w gestii jednej osoby, która przyjmuje na swoje barki odpowiedzialność za nieruchomość. Jest nią nikt inny, jak zarządca nieruchomości.

Pod pojęciem zarządzania nieruchomościami kryje się podejmowanie decyzji i działań, które mają na celu zagwarantowanie racjonalnego gospodarowania budynkiem. Taka definicja znajduje się w art. 184b Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawodawcy chodzi tu o zapewnienie obiektowi budowlanemu odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej, energetycznej oraz bieżącej obsługi administracyjnej. Oprócz tego, zarządzanie nieruchomościami obejmuje także zapewnienie mieszkaniom budynku jego bezpiecznego użytkowania oraz utrzymanie całego obiektu w stanie niepogorszonym, bez względu na upływ czasu. Składa się na to nie tylko bieżąca konserwacja budynku, ale także zasadne w niego inwestowanie.

Kim jest zarządca nieruchomości? Gdzie można go znaleźć?

Jak widać z powyższej definicji, zarządzanie nieruchomościami jest złożonym, wielowymiarowym i odpowiedzialnym zadaniem, które nie może i nie powinno zostać powierzone byle komu. Wspólnota mieszkaniowa powinna więc bardzo uważnie wybrać zarządcę, stawiając na usługi profesjonalisty. Powinien on posiadać doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz znajomość realiów rynku nieruchomości w danym mieście lub dzielnicy. Wszystko po to, aby zapewnił nieruchomości funkcjonowanie na właściwym, wysokim poziomie.

W związku z tym, ze obecnie zarządcą nieruchomości może mianować się praktycznie każdy (do pracy na tym stanowisku od 2014 r. nie jest bowiem wymaga licencja), większość wspólnot mieszkaniowych decyduje się na nawiązanie współpracy z zewnętrzną firmą specjalizującą się w zarzadzaniu i administrowaniu nieruchomościami. W ich szeregach pracują bowiem profesjonalni, sprawdzeni zarządcy, który posiadają licencję pomimo braku takiego obowiązku.

Podpisując umowę z takim podmiotem, wspólnota mieszkaniowa otrzymuje nie tylko własnego zarządcę, ale także wsparcie ze strony innych specjalistów. Do ich usług są m. in. administratorzy, konserwatorzy, radcy prawni, księgowi i inni profesjonaliści, których usługi są niezbędne, aby zarządzanie nieruchomościami było realizowane zgodnie z przepisami prawnymi i na najwyższym poziomie.