Wykrycie legionelli w warszawskim przedszkolu nr 20

Wykrycie legionelli w warszawskim przedszkolu nr 20

W Przedszkolu Publicznym nr 20, usytuowanym na ulicy Sempołowskiej w centrum miasta Warszawa, odkryto obecność bakterii Legionella. Pomimo tego faktu, placówka nadal funkcjonuje. Sanitariaty wydały zalecenia dla instytucji edukacyjnej w związku z sytuacją.

Przedszkole, które boryka się z problemem bakterii, emitowało publiczne oświadczenie na ten temat. Wskazano w nim, że „badanie jakości wody pod kątem obecności Legionella dało wynik pozytywny. Placówka edukacyjna utrzymuje bliską współpracę z Sanepidem i jest zobowiązana do realizacji jego instrukcji”. W komunikacie placówki zaznaczono, iż nie ma możliwości zarażenia się Legionellą przez kontakt z osobą zakażoną czy poprzez spożywanie skażonej wody. Nie podjęto decyzji o zamknięciu przedszkola.

Podkreślono także, że transmisja bakterii jest możliwa jedynie poprzez inhalację aerozolu zawierającego skażoną wodę. Ekspozycja na ryzyko zakażenia mogłaby mieć miejsce w przedszkolu jedynie w trakcie korzystania z prysznica.

Zgromadzone przez administrację Przedszkola nr 20 przy ulicy Sempołowskiej w Warszawie rekomendacje od służb sanitarno-epidemiologicznych obejmują: tymczasowe zamknięcie natrysków na okres tygodnia; demontaż i dokładną dezynfekcję pryszniców; przeprowadzenie ponownych testów po upływie tygodnia.

Do chwili obecnej w Polsce stwierdzono 166 infekcji spowodowanych przez bakterię Legionella. Największa liczba przypadków wystąpiła w Rzeszowie – 112 oraz powiecie rzeszowskim – 38. Pozostałe epizody zanotowano w innych powiatach kraju. Jak poinformował Jaromir Ślączka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, infekcje legioniellą doprowadziły do śmierci już 21 osób. U wszystkich ofiar śmiertelnych potwierdzono obecność chorób współtowarzyszących.