Wybory samorządowe 7 kwietnia: kluczowe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego

Wybory samorządowe 7 kwietnia: kluczowe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego

W Polsce, 7 kwietnia, odbędzie się kolejna tura wyborów samorządowych. Każdy głos jest niezmiernie cenny i ma kluczowe znaczenie dla wyników wyborów. Z tego powodu warto zaznajomić się z wszystkimi dostępnymi metodami oddania głosu, a jedną z nich jest głosowanie korespondencyjne.

Aby skorzystać z takiej możliwości, konieczne jest podjęcie kilku istotnych kroków. Przede wszystkim należy sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, korzystając z opcji dostępnej na stronie internetowej. Jeśli adres wyborcy zarejestrowany w systemie nie jest aktualny, istnieje możliwość złożenia wniosku o przypisanie do stałego obwodu głosowania odpowiadającego bieżącemu miejscu zamieszkania. Chcąc przystąpić do głosowania za pośrednictwem poczty, można zgłosić swój zamiar Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie do 25 marca 2024 roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Warszawa19115.

Głosowanie korespondencyjne jest dostępne dla wszystkich wyborców, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, są poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w dniu głosowania lub skończyli 60 lat najpóźniej w dniu wyborów. Pakiet wyborczy będzie dostarczony do skrzynki pocztowej wyborcy przez pracowników Poczty Polskiej, zgodnie z adresem wskazanym w zgłoszeniu. Po zagłosowaniu, kopertę zwrotną należy wrzucić do najbliższej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej na terenie Warszawy lub dostarczyć osobiście do obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów. Należy jednak pamiętać, że głos w wyborach samorządowych można oddać jedynie na terytorium Polski.