Współpraca Komendy Stołecznej Policji z ośrodkami medycznymi w informowaniu o zagrożeniach dla seniorów

Współpraca Komendy Stołecznej Policji z ośrodkami medycznymi w informowaniu o zagrożeniach dla seniorów

Centrum Medyczne Puławska, Good Life i Twój Ratownik zdecydowały się na współpracę z Komendą Stołeczną Policji, aby stworzyć edukacyjny film instruktażowy. Materiał ten skupia się na prawidłowym postępowaniu z osobami starszymi, które cierpią na choroby otępienne. Dzięki temu filmowi oraz artykułowi, dowiesz się, jak uniknąć oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na prokuratora”.

Choroby otępienne, zwane również demencją, stanowią poważne wyzwanie społeczne. To schorzenie dotyka przede wszystkim seniorów, prowadząc do narastającej utraty ich samodzielności. Choroba ta wpływa na zdolność do samodzielnego życia pacjentów, a opieka nad nimi staje się coraz bardziej skomplikowana. Zaburzenia komunikacyjne pacjentów, takie jak trudności w logicznym myśleniu czy pamiętaniu, stanowią szczególne wyzwanie.

Z czasem choroba otępienna prowadzi do stopniowego pogorszenia zdolności pacjenta do porozumiewania się ze środowiskiem. Chory zaczyna miewać trudności z wyrażeniem swoich myśli, zapomina nazwy przedmiotów, nie kończy zdań i często powtarza te same informacje. Tutaj kluczową rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, która potrafi pomóc w takim kontakcie. Gest, dotyk czy uśmiech mogą być pomocne w przekazie informacji lub nawet go zastąpić.

W przypadku problemów z wymawianiem słów zachęt do rozmawiania na tematy łatwe dla chorego, na przykład z jego przeszłości, jest kluczowa. Aby efektywnie komunikować się z chorym, należy przestrzegać pewnych zasad, które mogą ułatwić komunikacje: rozmówca powinien stać twarzą w twarz z chorym, utrzymywać kontakt wzrokowy i fizyczny, mówić krótkimi i prostymi zdaniami w sposób łagodny oraz wyraźnie i dostatecznie głośno. Należy unikać zgadywania co chciał powiedzieć chory i nie kończyć za niego zdania – lepiej okazać cierpliwość i pozwolić mu skończyć myśl.

Osoby starsze są także bardzo narażone na działalność oszustów stosujących metody „na wnuczka” lub „na policjanta”. Przestępcy dzwonią codziennie do swoich ofiar, podszywając się za funkcjonariuszy policji, pracowników banków lub krewnych. Opowiadają wymyśloną, dramatyczną historię, której celem jest zawsze wyłudzenie pieniędzy lub cennych przedmiotów. W takich sytuacjach należy natychmiast rozłączyć się i zgłosić ten fakt pod numer 47 72 33 222 lub 112!

Podobnie powinniśmy postąpić, gdy otrzymamy telefon od osoby udającej na przykład pracownika banku, który informuje o nieuprawnionych transakcjach na naszym rachunku i w celu ich anulowania prosi o podanie danych logowania do konta. Pamiętajmy, aby nigdy nie przekazywać haseł, kodów i innych informacji dostępowych do naszych kont bankowych!

Oszust może również zadzwonić udając syna, wnuczka lub znajomego, który znalazł się w kryzysowej sytuacji i pilnie potrzebuje pożyczki. Uwaga! W takim przypadku nie należy przekazywać obcym osobom pieniędzy! Każdą próbę oszustwa zgłoś pod numer 47 72 33 222 lub 112!

Przestępcy stale modyfikują swoje metody działania, stąd nie tylko seniorzy, ale także osoby w średnim wieku mogą paść ofiarami oszustów. Pamiętajmy, że przez telefon każdy może się podać za kogoś innego! Dlatego też nie przekazujmy nieznajomym naszych danych osobowych, informacji dostępowych do kont bankowych oraz gotówki czy wartościowych przedmiotów. O każdej próbie oszustwa powinniśmy natychmiast powiadomić Policję!