Wprowadzanie nowego programu dofinansowania dla likwidacji szamb i przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej przez władze miasta

Wprowadzanie nowego programu dofinansowania dla likwidacji szamb i przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej przez władze miasta

Wodociągi Warszawskie ciągle rozbudowują sieć kanalizacyjną w stolicy, umożliwiając coraz większej liczbie mieszkańców podłączenie się do niej. W ciągu ostatnich 5 lat do sieci zostało podłączonych niemal 5,8 tys. nieruchomości w mieście. W tym samym czasie MPWiK w Warszawie wybudował i zmodernizował łącznie prawie 157 km miejskiej sieci kanalizacyjnej, na co przeznaczono 1,6 mld zł. Realizowane są kolejne zadania.

Jednym z większych projektów inwestycyjnych jest budowa infrastruktury w dzielnicy Wawer. W lutym podpisano umowę na projekt i budowę nowej infrastruktury w tej części miasta. Planowane są kolejne magistrale, kanały i przepompownia ścieków. Zakończenie inwestycji planowane jest za 2 lata.