Właściciel gołębi ozdobnych po raz kolejny wpadł w ręce strażników miejskich

Właściciel gołębi ozdobnych po raz kolejny wpadł w ręce strażników miejskich

Podczas kontroli na ulicy Świętojańskiej, mężczyzna prowadzący nielegalne działania został zatrzymany przez strażników miejskich. Mężczyzna zarabiał pieniądze, pozwalając turystom robić sobie zdjęcia z gołębiami ozdobnymi, popularnie nazywanymi pawikami, bez posiadania odpowiednich dokumentów uprawniających do posiadania tych ptaków lub prowadzenia tego typu działalności.

Interwencja rozpoczęła się około 14:00, kiedy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie od turystki. Podczas kontroli mężczyzna nie był w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających legalne posiadanie gołębi. Twierdził, że kupił je na targowisku pod Warszawą. Wobec braku wymaganych zgód na prowadzenie działalności z udziałem zwierząt, funkcjonariusze zażądali interwencji policji. Mężczyzna został aresztowany i przewieziony do komisariatu.

Przy dalszych badaniach okazało się, że to nie było pierwsze spotkanie tego mężczyzny ze strażą miejską. W maju tego samego roku również był on przyczyną interwencji strażników miejskich, kiedy to na ulicy Świętojańskiej oferował turystom zdjęcia z gołębiami oraz szopem praczem w zamian za datek. Wtedy również nie posiadał on odpowiednich pozwoleń na prowadzenie takiej działalności. Wówczas szop, który był w złym stanie, został przekazany do specjalistycznego azylu razem z gołębiami, a sam mężczyzna trafił w ręce policji.

Na koniec, straż miejska zaapelowała do wszystkich świadków niewłaściwego traktowania zwierząt, aby zgłaszali takie sytuacje na numer alarmowy 986.