Warszawskie szkoły zyskują szansę na otrzymanie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Warszawskie szkoły zyskują szansę na otrzymanie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Nabór kandydatur do programu certyfikacji szkół w mieście stołecznym Warszawa, znanego jako WARS i SAWA, trwa do 7 lutego. Ten prestiżowy certyfikat nadawany przez prezydenta miasta jest oznaką uznania dla placówek edukacyjnych, które angażują się w rozwijanie talentów swoich uczniów. Przystąpienie do programu umożliwia szkole stanie się częścią warszawskiej sieci instytucji edukacyjnych, które wykazują zdecydowane zaangażowanie w pomoc uzdolnionym.

Obecnie trwa piętnasta edycja programu WARS i SAWA, który jest skierowany do szkół wszystkich typów – zarówno podstawowych, ponadpodstawowych, jak i niepublicznych. Projekt ma na celu pomaganie placówkom w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału swoich uczniów. Do tej pory programem objęto 213 szkół, które otrzymały certyfikaty WARS i SAWA i stały się częścią warszawskiej sieci wsparcia dla uzdolnionych. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zachęca do udziału w projekcie kolejne placówki edukacyjne, które pragną podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą oraz wspierać rozwój zarówno intelektualny, jak i fizyczny swoich uzdolnionych uczniów.

Współpraca z programem WARS i SAWA daje szkołom możliwość doskonalenia swojego systemu wsparcia dla uzdolnionych na poziomie organizacyjnym, programowym i metodycznym. Wszystkie szkoły, które pokażą szczególne zaangażowanie w tę działalność, otrzymują Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Harmonogram piętnastej edycji programu przewiduje nabór zgłoszeń do 7 lutego 2024 r. Szkoły, które chcą wziąć udział w projekcie po raz pierwszy, muszą wypełnić zgłoszenie w systemie ankietowym Biura Edukacji i dostarczyć je do odpowiedniego biura Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Następnie od lutego do 9 kwietnia 2024 r., szkoły będą miały okazję stworzyć zespół dedykowany wsparciu uzdolnionych uczniów. Podczas tego procesu przedstawiciele szkół będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach i konsultacjach z ekspertami z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Kolejne szkolenia zaplanowano na 9 lutego i 1 marca 2024 r.

Program WARS i SAWA, prowadzony od 2009 roku, jest kluczowym elementem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Został stworzony przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Centrum Nauki Kopernik i Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.