Warszawski system wodociągowy realizuje plany energetycznego samowystarczalności

Warszawski system wodociągowy realizuje plany energetycznego samowystarczalności

Warszawscy dostawcy wody są coraz bliżej osiągnięcia swojego celu związanego z neutralnością klimatyczną. W 2023 roku, miejski przedsiębiorca zdołał wytworzyć niemal 60 tysięcy MWh energii elektrycznej, czerpiąc ją głównie z odnawialnych źródeł własnej produkcji. To stanowi blisko jedną trzecią rocznego zapotrzebowania energetycznego spółki i jest ilością wystarczającą na pokrycie rocznych potrzeb aż 30 tysięcy domostw.

Jednym z kluczowych odnawialnych źródeł energii dla warszawskiego systemu wodociągowego jest biogaz, produkowany podczas procesu fermentacji osadów ściekowych w trzech oczyszczalniach należących do MPWiK – Oczyszczalni Ścieków Czajka, Południe oraz Pruszków. W ubiegłym roku, dzięki spalaniu biogazu, udało się uzyskać 49 tysięcy MWh energii elektrycznej.

Inne źródło energii stanowią panele fotowoltaiczne zainstalowane na terenach zajmowanych przez warszawskie wodociągi. W 2023 roku, poprzez ich wykorzystanie, uzyskano 5,5 tysiąca MWh energii elektrycznej. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 1,8 MWh wyprodukowanych w roku 2022.

Dodatkowym źródłem energii dla spółki jest turbina parowa znajdująca się w spalarni przy zakładzie Czajka. Dzięki niej, wodociągi mogły czerpać dodatkowe 5,5 tysiąca MWh energii.

MPWiK koncentruje swoje wysiłki na zwiększenie produkcji energii i modernizację istniejących instalacji. Aktualnie trwają prace nad modernizacją oczyszczalni ścieków Południe, które przyczynią się do zwiększenia produkcji biogazu.

Biorąc pod uwagę średnie koszty energii elektrycznej, korzystanie z własnych źródeł pozwoliło MPWiK na zaoszczędzenie ponad 56,7 milionów złotych netto w ciągu ubiegłego roku.

Warszawskie wodociągi badają również możliwość odzyskiwania ciepła ze ścieków komunalnych w ramach współpracy z PGNiG Termika i Veolia Warszawa. Dobrze zaawansowane są prace nad systemem ogrzewania wybranych budynków kampusu Politechniki Warszawskiej ciepłem pozyskiwanym ze ścieków.

Warszawskie wodociągi dostarczają codziennie prawie 350 milionów litrów czystej wody do mieszkańców stolicy i okolicznych gmin, a także oczyszczają ponad 500 milionów litrów ścieków. Odzyskiwanie z nich energii elektrycznej, ciepła i potencjalnie surowców, to kluczowe elementy transformacji spółki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Ścieki po procesie oczyszczenia są wykorzystywane w procesach technologicznych takich jak chłodzenie i mycie urządzeń, nawadnianie terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe. Dzięki ostatnim inwestycjom, spółka jest w stanie efektywnie odpowiadać na ekologiczne i ekonomiczne wyzwania.