Warszawski ratusz promuje ekologiczną kampanię "Myślę~ nie marnuję opakowań"

Warszawski ratusz promuje ekologiczną kampanię "Myślę~ nie marnuję opakowań"

Od 23 stycznia, w Dniu bez opakowań foliowych, w Warszawie rozpoczęła się edukacyjna inicjatywa pod hasłem „Myślę~ nie marnuję opakowań”. Edukatorzy na trzech wybranych targowiskach stolicy zachęcają odwiedzających do korzystania z opakowań wielorazowych podczas robienia zakupów.

Co roku na polski rynek wpływa około 6 milionów ton różnych opakowań. Dzięki selektywnej zbiórce udało się odzyskać 1,5 miliona ton, z czego połowa trafiła do recyklingu. Mieszkańcy stolicy generują rocznie 800 tysięcy ton odpadów. Warszawski ratusz za pomocą kampanii edukacyjnej chce wpłynąć na zmianę konsumenckich nawyków w celu zmniejszenia produkcji odpadów i ochrony środowiska.

Zgodnie z wypowiedzią Karoliny Zdrodowskiej, koordynatorki ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym ratuszu, celem jest ograniczenie ilości jednorazowych, szkodliwych dla środowiska opakowań używanych przez mieszkańców Warszawy. Ratusz dąży do kształtowania postaw proekologicznych poprzez edukację i promowanie nawyków, takich jak dzielenie się zasobami i ich ponowne użycie.

Edukacyjne działania odbywają się w określonych dniach i godzinach na trzech wyznaczonych targowiskach: przy ulicach Wołoskiej, Egipskiej oraz Rembielińskiej. Podczas spotkań edukatorzy przekazują mieszkańcom wielorazowe torby i materiały edukacyjne oraz dzielą się swoją wiedzą na temat oszczędzania zasobów, minimalizacji odpadów i nadawania nowego życia rzeczom, które wydają się zbędne.

Urząd miejski udostępnił szafy na tzw. „torby bumerangi” (czyli te, które wracają do obiegu) oraz innych wielokrotnego użytku, w większości wykonanych przez miejskie jednostki takie jak szkoły, domy kultury czy ośrodki pomocy społecznej. W czasie działań edukacyjnych każdy odwiedzający targowisko może skorzystać z opakowań znajdujących się w szafie lub przynieść ze sobą niepotrzebne, aby podzielić się nimi z innymi.

Pilotażowy projekt potrwa do końca kwietnia. Jest to część długotrwałych działań miasta na rzecz niemarnowania i ponownego wykorzystywania zasobów, takich jak jedzenie, woda, ubrania czy opakowania. Joanna Tymińska, zastępczyni dyrektora w stołecznym Biurze Rozwoju Gospodarczego, ma nadzieję, że kampania przyniesie wymierne korzyści dla środowiska.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i sprzedawców. Edukatorzy prowadzą dziesiątki rozmów z klientami targowisk i podkreślają pozytywny odbiór idei niemarnowania opakowań przez mieszkańców. Zarządcy targowisk liczą na trwałą zmianę i zamierzają stale zachęcać klientów do korzystania z opakowań wielokrotnego użytku.