Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Strefa Czystego Transportu w Warszawie

W Warszawie planuje się utworzenie Strefy Czystego Transportu. Co to dokładnie oznacza? W strefie tej zabroniony jest wjazdu do centrum miasta najstarszych i najbardziej zanieczyszczających powietrze samochodów. Co więcej wiadomo w tej sprawie?

Miasto konsultuje to posunięcie

Konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami trwają obecnie. Z badań wynika, że 76% warszawiaków popiera utworzenie takiej strefy. Wstępny projekt zakłada, że strefa obejmie Śródmieście oraz części otaczających dzielnic. Jej wdrożenie ma nastąpić w pięciu etapach. Pierwszy etap zaplanowano na 2024 rok. Konsultacje pozwalają mieszkańcom wypowiedzieć się na temat wielu aspektów strefy, w tym jej obszaru, harmonogramu wprowadzenia oraz wymagań wobec pojazdów. Strefy czystego transportu są już wprowadzane w miastach całej Europy, a w Polsce jako pierwszy taką strefę wprowadził Kraków.

Czym dokładni jest Strefa Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu to obszar wyznaczony w centrum miasta, do którego nie mają wjazdu najstarsze i najbardziej zanieczyszczające powietrze pojazdy. Wprowadzenie takiej strefy ma na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście. W Europie Strefy Czystego Transportu wprowadzane są już w wielu miastach, takich jak Berlin, Londyn, Paryż czy Antwerpia. W Polsce pierwszą Strefę Czystego Transportu wprowadził Kraków, a teraz podobne rozwiązania wdrażane są także w Warszawie i Wrocławiu.