Strategia #Warszawa2030 – Jak stolica Polski ma podążać drogą zrównoważonego rozwoju

Strategia #Warszawa2030 – Jak stolica Polski ma podążać drogą zrównoważonego rozwoju

Ostatnio prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zatwierdził Politykę rozwoju gospodarczego. Jest ona integralną częścią Strategii #Warszawa2030, wizji, która zakłada rozwój stolicy zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, przedstawiając efektywną i odpowiedzialną gospodarkę jako jej kluczowy filar.

Nowo przyjęta Polityka rozwoju gospodarczego to zestaw przepisów i wartości ukazujących, jak warszawski rząd planuje rozwijać dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę. Dokument zawiera opisy najistotniejszych obszarów zaangażowania, które odpowiadają na lokalne i globalne trendy oraz stawią czoło wyzwaniom.

Ratusz opracował ten dokument w partycypacyjnym modelu, z udziałem reprezentantów świata nauki i biznesu, takich jak inwestorzy, nowe firmy technologiczne, ośrodki innowacji oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W procesie tworzenia polityki uczestniczyły również organizacje non-profit oraz instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

Polityka Rozwoju Gospodarczego – odpowiedź na nowe wyzwania

Wprowadzona polityka ukazuje zobrazowany obraz aspiracji gospodarczych Warszawy. Jest to zestaw informacji o kluczowych obszarach zaangażowania miasta, które odpowiadają na trendy i wyzwania globalnej gospodarki. Głównym celem tych zagadnień jest wzmocnienie międzynarodowej pozycji Warszawy oraz poprawa jej wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju kariery, jednocześnie zachowując zgodność z wizją zawartą w Strategii #Warszawa2030.

Polityka ta umożliwia realizację świadomych, odpowiedzialnych i dobrze zaplanowanych działań, które mają na celu osiągnięcie długoterminowego celu jakim jest przyciąganie inwestorów i promowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Kluczowe obszary doskonałości gospodarczej według Polityki Rozwoju Gospodarczego

Dokument został przygotowany z uwzględnieniem pięciu kluczowych obszarów doskonałości gospodarczej, które są najbardziej perspektywiczne dla miasta do 2040 roku. Są one przewidziane do wspomagania Warszawy w generowaniu przewagi konkurencyjnej, kształtowaniu treści przekazu w kontekście międzynarodowej promocji gospodarczej, tworzenia marki Warszawy i umacniania jej pozycji na tle innych europejskich metropolii.

W celu osiągnięcia sukcesu w wymienionych obszarach, stołeczne Biuro Rozwoju Gospodarczego już teraz prowadzi szereg działań. Te obejmują przyciąganie i zatrzymywanie talentów, rozwijanie doradztwa dla lokalnych przedsiębiorców, wspieranie i promowanie warszawskich start-upów, promowanie Warszawy jako idealnego miejsca do życia i rozwoju biznesu oraz współpraca z sektorem nauki i biznesu.