Stołeczne wsparcie dla osób bezdomnych w sezonie jesienno-zimowym

Stołeczne wsparcie dla osób bezdomnych w sezonie jesienno-zimowym

Urząd Miasta Warszawy poinformował w poniedziałek, że w bieżącym okresie jesienno-zimowym postawiono na pełną gotowość sześć stołówek oraz cztery schroniska dla osób borykających się z problemem bezdomności. W sumie, stołeczne służby są przygotowane do zapewnienia około 1,4 tysiąca miejsc schronienia dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Władze miasta zapewniły, że osoby dotknięte kryzysem bezdomności mogą oczekiwać stałego wsparcia ze strony Warszawy i działających na jej terenie organizacji pozarządowych. Podczas zimy i jesieni intensyfikowane są działania pomocowe, gwarantując pomoc każdemu, kto jej potrzebuje.

Ponadto, w celu długoterminowego rozwiązania problemu bezdomności, miasto ma przygotowane prawie 100 mieszkań przeznaczonych do wsparcia mieszkaniowego tych osób. Docelowo planuje zwiększyć ich liczbę do 200. Ponadto, ratusz zapowiedział rozszerzenie oferty pomocy medycznej i opiekuńczej o kolejne miejsce przy ulicy Stawki.

Urząd miasta zachęca mieszkańców do zgłaszania przypadków osób potrzebujących pomocy w sytuacji bezdomności, kontaktując się ze strażą miejską pod numerem 986 lub policją pod numerem 997. Wówczas strażnik miejski lub policjant skonsultuje sytuację z pracownikiem Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, który posiada aktualne informacje o dostępnych miejscach schronienia i potrafi kierować służby do odpowiednich placówek.

Ratusz udostępnił również specjalny telefon koordynacyjny, który działa całą dobę przez cały rok. Przy jego użyciu można uzyskać informacje o wolnych miejscach w ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. Dodatkowo, miasto realizuje program wsparcia dla osób chcących zerwać z nałogiem alkoholowym.

Straż miejska apeluje do warszawiaków o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy – zwłaszcza w opuszczonych budynkach czy na działkach. Zapewniono, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie, a potrzebujący otrzymają gorące posiłki i pomoc medyczną.