Rozmowy północnopraskich policjantów i dyrektorów szkół na temat problemów młodzieży

Rozmowy północnopraskich policjantów i dyrektorów szkół na temat problemów młodzieży

W Wydziale do spraw Nieletnich i Patologii komendy północno-praskiej przeprowadzono serię dyskusji z dyrekcją szkół. Tym razem, skupiono się na relacjach z zarządzającymi edukacyjnymi placówkami w Białołęce i Pradze Północ, aby zidentyfikować wyzwania, które pedagodzy napotykają w swoim codziennym kontakcie z uczniami, a także zaproponować możliwe rozwiązania. Na spotkaniu poruszono również kwestie dotyczące przynoszenia przez uczniów do szkoły nielegalnych substancji czy narzędzi. Obie strony wyraziły chęć dalszego intensywnego współdziałania.

Zdjęcie prezentuje grupę umundurowanych funkcjonariuszy siedzących przy długim stole w towarzystwie innych osób. W tle widoczny jest slajd prezentacji.

Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Liceum z terenu Białołęki i Pragi Północ było częścią serii inicjatyw prowadzonych przez Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich i Patologii, komisarz Annę Kosiorek.

Głównym celem spotkania było zarysowanie zakresu obowiązków funkcjonariuszy z danego wydziału oraz nawiązanie bliższej współpracy z zarządem i personelem szkół w sprawach dotyczących nieletnich. W trakcie dyskusji okazało się, jak bezcenna jest wymiana doświadczeń obu stron.

Podczas spotkania poruszono również problemy, z którymi borykają się pedagodzy podczas codziennej pracy z uczniami, i zaproponowano potencjalne rozwiązania.

Na spotkaniu omówiono m.in. sytuacje, w których uczniowie przynoszą do szkoły niebezpieczne narzędzia, a także niewłaściwe postępowanie młodzieży, takie jak hejty czy zagrożenia internetowe.

Poruszono również potrzebę częstszego prowadzenia kontroli prewencyjnych w szkołach, które mogą służyć jako wsparcie dla kadry pedagogicznej, a także zwiększenia liczby spotkań profilaktycznych.

Reprezentantki Młodzieżowego SPOT-u Praga Północ, które uczestniczyły w spotkaniu, objaśniły rolę tej fundacji i zachęciły przedstawicieli policji oraz dyrektorów szkół do bliższej współpracy w dziedzinie wsparcia i aktywizacji społecznej uczniów kończących szkołę podstawową czy liceum.

Na koniec, uczestnicy spotkania zobowiązali się do kontynuacji współpracy.