Rekrutacja do szkół średnich łatwiejsza dzięki Klimatycznej Mapie Szkół

Rekrutacja do szkół średnich łatwiejsza dzięki Klimatycznej Mapie Szkół

Zbliża się czas rekrutacji do szkół średnich, a warszawski ratusz przygotował dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych nowe narzędzie. Mowa o projekcie zwanym Klimatyczną Mapą Szkół, którego głównym celem jest pomoc uczniom w znalezieniu odpowiedniej dla siebie placówki edukacyjnej. Na mapie można znaleźć wiele informacji o różnych szkołach w Warszawie, takie jak dostępność czy specyfika każdej z nich.

Twórcy Klimatycznej Mapy Szkół zadbali o to, aby nie była to po prostu kolejna lista rankingowa. Nie chodzi im o klasyfikowanie szkół według jakichkolwiek wskaźników. Zamiast tego, stworzyli narzędzie mające na celu pokazanie różnorodności i unikalnych cech warszawskich szkół średnich. Jak podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta miasta, najważniejszym celem projektu jest zapewnienie uczniom pełnej informacji o wszystkich aspektach, które mogą wpływać na ich decyzje o wyborze szkoły.

W dzisiejszych czasach zarówno rodzice, jak i sami uczniowie, zwracają uwagę na wiele różnych elementów podczas wybierania szkoły. Bardzo ważne stają się takie rzeczy jak atmosfera panująca w placówce, infrastruktura, czy dostępność zajęć dodatkowych.

Dzięki Klimatycznej Mapie Szkół, przyszli uczniowie szkół średnich będą mieli możliwość nie tylko zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół, ale także dowiedzenia się o wielu innych aspektach związanych z funkcjonowaniem placówki. Informacje zawarte na mapie obejmują między innymi aktywność społeczną szkoły, współprace z organizacjami, czy dostępność i wyposażenie placówki. W projekcie wzięło udział aż 126 warszawskich szkół ponadpodstawowych, co stanowi 80% wszystkich placówek biorących udział w tegorocznej rekrutacji.

Mapa dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na portalu edukacyjnym Warszawy. Strona ta umożliwia użytkownikom tworzenie własnych map, wyszukiwanie obiektów oraz porównywanie zmian w strukturze miasta na przestrzeni lat. Jest to część większego serwisu skupiającego różnorodne dane przestrzenne o Warszawie.

W tym roku miasto przygotowało dla przyszłych uczniów szkół średnich aż 17,2 tys. miejsc w 98 liceach ogólnokształcących, 44 technikach i 17 branżowych szkołach I stopnia. Wszystkie te informacje, a także harmonogram rekrutacji, zasady rekrutacji do poszczególnych typów oddziałów, czy informacje o tym, jak policzyć punkty rekrutacyjne, znajdują się na stronie edukacja.um.warszawa.pl.