Przekształcenie dawnej fabryki FSO w nowoczesne osiedle przez firmę OKAM

Przekształcenie dawnej fabryki FSO w nowoczesne osiedle przez firmę OKAM

Od 2021 roku tereny niegdyś należące do Fabryki Samochodów Osobowych (FSO) na Żeraniu przeszły pod zarząd firmy OKAM, która już od pewnego czasu rozważała różne możliwości zagospodarowania te obszar. Projekt zagospodarowania został opracowany na zlecenie OKAM przez biura WXCA i SAWAWA. Część projektu bazuje na wcześniejszym opracowaniu firmy Dawos, powstałym w 2019 roku. Szczegóły koncepcji przedstawiono publicznie 12 września.

Według założeń, w ciągu najbliższych 25 lat, na 62-hektarowym terenie dawnej fabryki FSO zrealizowane zostanie wielofunkcyjne przedsięwzięcie urbanistyczne, obejmujące budynki mieszkalne, biura oraz przestrzenie handlowe i usługowe. Jedną trzecią powierzchni przeznaczono pod zieleń, w tym park o powierzchni 10 hektarów. Firma OKAM planuje rozpocząć prace nad projektem w pierwszym kwartale 2025 roku.

Całkowita powierzchnia użytkowa planowanego osiedla wyniesie około 700 tysięcy m², z czego blisko 440 tysięcy m² przeznaczono na spację mieszkalną. Pierwszy etap projektu, obejmujący około 11 hektarów, zakłada budowę części budynków mieszkalnych i powierzchni handlowo-usługowych, oraz fragmentu parku. Docelowo, FSO Park ma oferować około 12 tysięcy mieszkań oraz stworzyć około 13 tysięcy nowych miejsc pracy. Estymuje się, że w przyszłości na terenie osiedla będzie mogło zamieszkać nawet 19 tysięcy osób.

Projekt przewiduje również budowę nowych obiektów edukacyjnych, w tym szkoły podstawowej dla ponad 650 uczniów. Planowane jest także utworzenie publicznego targowiska, skateparku oraz ścieżek rowerowych i biegowych. Zaplanowano system pełnej retencji wody opadowej i wewnętrzną sieć niskotemperaturową. Ponadto, na terenie całego założenia zakazany ma być ruch pojazdów spalinowych.