Ostateczna kara za nielegalne prace budowlane na terenie zabytku w Warszawie

Ostateczna kara za nielegalne prace budowlane na terenie zabytku w Warszawie

Prof. Jakub Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, poinformował o nałożeniu kary finansowej na właściciela zabytkowej nieruchomości. Kara wynosi 400 tysięcy złotych i została nałożona za przeprowadzenie prac budowlanych bez odpowiedniego pozwolenia. Prace te odbywały się w podcieniach budynku znajdującego się przy Mokotowskiej 17, od strony placu Zbawiciela oraz ulicy Nowowiejskiej w stolicy Polski.

Dodatkowo konserwator wyjaśnił, że w ramach nielegalnych robót dokonano zabudowy przez instalację drewnianych paneli z oszkleniem. Informacje o tych działaniach dotarły do konserwatora od aktywistów ze stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze” już w grudniu 2022 roku. Sprawę skrytykował również stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki.

Prof. Jakub Lewicki, w dniu 28 grudnia 2022 roku, zaraz po odkryciu nielegalnych prac, wydał polecenie ich natychmiastowego zatrzymania. Niemniej jednak, najemca nieruchomości nie podporządkował się tej decyzji. W efekcie konserwator zobowiązał posiadacza do przywrócenia poprzedniego stanu zabytku, poprzez usunięcie wszelkich elementów zabudowy. Rok 2019 przyniósł wydanie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazu rozbiórki pawilonu. Kontrola z listopada 2022 roku potwierdziła usunięcie pawilonu dzięki skutecznemu postępowaniu egzekucyjnemu.

Aktywiści z „Miasto Jest Nasze” wyjaśnili, że w 2019 roku wojewódzki konserwator zabytków postanowił nakazać rozbiórkę pawilonów gastronomicznych biorąc pod uwagę założenia Osi Stanisławowskiej. Decyzja ta stała się prawomocna 1 listopada tego samego roku. Plan zagospodarowania przestrzennego nigdy nie dopuszczał budowy takich obiektów na tym terenie, co oznaczało koniec werand na placu Zbawiciela.

Wskazany budynek jest częścią urbanistycznego układu i kompleksu architektonicznego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, wpisanego do rejestru zabytków 13 marca 2017 roku oraz Stanisławowskiego Założenia Urbanistycznego, uznawanego za zabytek od lipca 1965 roku.