Operacja "Ciche Śródmieście" – prewencyjne działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Operacja "Ciche Śródmieście" – prewencyjne działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji planują wprowadzić akcję prewencyjną o kryptonimie „Ciche Śródmieście”. Ta inicjatywa ma na celu zaprzestanie nieodpowiednich działań, które przeszkadzają w utrzymaniu publicznego porządku, a w szczególności eliminowanie kierowców, którzy generują nadmiar hałasu swoimi pojazdami i wykazują agresywne postawy na drogach.

Każdy pojazd, który jest wprowadzany do obrotu, musi posiadać stosowne świadectwo homologacji. To świadectwo zapewnia, że pojazd spełnia wszystkie niezbędne wymogi techniczne, w tym także wymogi związane z ochroną środowiska. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być właściwie skonstruowany, wyposażony i utrzymany, tak aby jego użytkowanie nie zakłócało spokoju publicznego.

Zasady te są przede wszystkim skierowane do producentów samochodów i firm specjalizujących się w dodatkowej zabudowie lub tuningu pojazdów. Równocześnie, użytkownicy pojazdów są zobligowani do dbania o ich odpowiedni stan techniczny, tak aby spełniały one wszystkie wymogi prawne.

W dniach 28 i 29 czerwca 2024 roku, w ramach tej akcji, policjanci będą skupiać swoje siły przede wszystkim w centrum Warszawy. Tam będą obserwowane pojazdy sportowe, których kierowcy zakłócają porządek publiczny poprzez generowanie hałasu przekraczającego normy określone w przepisach szczegółowych.

W działaniach będzie uczestniczyła między innymi grupa SPEED. Policja wykorzysta oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe (sonometry), które pozwolą na dokładne pomiary natężenia hałasu.

Policjanci będą monitorować ruch drogowy i natychmiast reagować na każde naruszenie prawa – przekroczenie prędkości czy inne wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach. Mundurowi będą również uniemożliwiać organizację „nielegalnych wyścigów”, kontrolować stan techniczny pojazdów i stosować środki prawne wobec tych kierowców, których pojazdy generują nadmierny hałas. Policjanci przeprowadzą też szczegółowe kontrole kierowców pod kątem posiadanych uprawnień, stanu trzeźwości czy posiadania środków odurzających.