Nowy świt dla wiaduktu nad ul. Globusową: gruntowna przebudowa znacznie poprawia bezpieczeństwo

Nowy świt dla wiaduktu nad ul. Globusową: gruntowna przebudowa znacznie poprawia bezpieczeństwo

W dniu dzisiejszym, o brzasku, wiadukt nad ulicą Globusową w Warszawskich Włochach, po intensywnej przebudowie, został otwarty dla pierwszych kierowców. Do tej pory, obiekt ten był jedynie prowizorycznie naprawiany. Jednak tym razem poddano go gruntownej renowacji, która obejmowała modernizację konstrukcji nośnej oraz płyty. Przy tej okazji, wykonano także prace związane ze stabilizacją terenu na potrzeby przyszłego ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Świerszcza i Potrzebnej.

Szef m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił zakończenie istotnej inwestycji drogowej – gruntowną modernizację wiaduktu nad ul. Globusową. Po kompleksowych pracach renowacyjnych, które obejmowały niemal całkowite rozbiórki starej konstrukcji i zastąpienie jej nową, kierowcy oraz piesi mogą teraz korzystać z komfortowego i bezpiecznego obiektu.

Inwestycja ta, oprócz wymiany płyty pomostu i budowy kładki dla pieszych na ulicy Świerszcza, objęła także montaż solidnych podpór pod wiaduktem. Nowa konstrukcja nośna, złożona z belki stalowej współpracującej z żelbetową płytą pomostu, została zainstalowana. Aby zmniejszyć obciążenie konstrukcji, wiadukt wyposażono dodatkowo w płyty przejściowe. Zdecydowano się na likwidację zielonego pasa nad wiaduktem – jednego z głównych czynników degradacyjnych obiektu. Planuje się tam umieścić donice z zielenią.

Równolegle do tych prac, rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego chodnika na ul. Świerszcza w pobliżu odnowionego wiaduktu. Planowane jest jego ukończenie jeszcze w tym roku. Nowy ciąg pieszy powstanie na odcinku 540 metrów między ulicami Rybnicką i Traktorzystów (skrzyżowanie z aleją 4 czerwca 1989 r.). Przewidziano również budowę przejścia dla pieszych blisko wiaduktu kolejowego. Postępowanie przetargowe jest już na etapie rozstrzygnięcia – koszt budowy chodnika będzie niższy o 400 tys. zł od pierwotnie założonego, wynosząc 1,8 mln zł (zamiast planowanych 2,2 mln zł).

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podkreślał znaczenie prowadzonych w mieście inwestycji dla jakości życia mieszkańców. Nie tylko poprawiają one komfort poruszania się po ulicach, ale też zwiększają bezpieczeństwo. Jako przykład podał osiedle Włochy, gdzie do tej pory doświetlono 100 przejść dla pieszych i sukcesywnie instaluje się energooszczędne oprawy LED SAVA – już 2500 sztuk na terenie tej dzielnicy.

Przed przystąpieniem do przebudowy, wiadukt przy ulicy Globusowej był w tragicznym stanie technicznym. Czas i intensywne użytkowanie doprowadziły do licznych uszkodzeń, a także degradacji elementów konstrukcyjnych przez zbyt wysokie pojazdy przechodzące pod wiaduktem. Z biegiem lat, betonowo-stalowa konstrukcja uległa zniszczeniu m.in. przez wodę przeciekającą przez niewydolne uszczelnienie. Mimo że obiekt ten, mający niemal 60 lat (oddany do użytku pod koniec 1964 roku), był wzmacniany trzykrotnie (w latach 1979, 1995 i 2001), nie przechodził żadnej gruntownej renowacji. Aby utrzymać niszczejącą konstrukcję, postawiono przed wiaduktem dodatkowe podpory. Jednak nie zapewniały one pełnego bezpieczeństwa użytkowników, dlatego Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie podjął decyzję o jego całkowitej przebudowie.