Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana przez prezydenta Warszawy: kto zasiada w składzie?

Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana przez prezydenta Warszawy: kto zasiada w składzie?

Prezydent miasta stołecznego Warszawy dokonał powołania nowego organu doradczego, jakim jest Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA). Skład komisji liczy 12 osób, które pełnić będą swoje obowiązki w ciągu dwóch najbliższych lat. Jednym z głównych zadań MKUA jest przeglądanie różnorodnych projektów i koncepcji dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań oraz kierunków planowania przestrzennego i wniosków o lokalizacje inwestycji mieszkaniowych na terenie stolicy.

Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, podkreśla znaczenie eksperckiego podejścia do oceny składanych planów i projektów, szczególnie tych realizowanych w ramach specustawy mieszkaniowej. Zdaniem dyrektor Happach, dzięki temu działaniu, rozwój Warszawy może być bardziej spójny, zrównoważony i zgodny z charakterem miasta. Wyraziła ona radość z powołania tak wykwalifikowanego składu nowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

MKUA to organ doradczy, który swoje działanie opiera na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zadaniem komisji jest przede wszystkim analiza różnego rodzaju projektów architektonicznych i urbanistycznych, które trafiają do Miasta. Dodatkowo, zespół zajmuje się dokumentami przygotowywanymi przez miasto, w tym planami miejscowymi, projektami inwestycji mieszkaniowych oraz dokumentami wyższego rzędu, takimi jak programy operacyjne i strategiczne. W przeszłości komisja pracowała m.in. nad projektami Studium dla Warszawy, a także będzie odpowiedzialna za Plan Ogólny.

W skład nowo powołanej MKUA na kadencję 2024-2026 wchodzi dwanaście osób. Połowa z nich to ekspertki – architektki i urbanistki, natomiast druga połowa to architekci, urbaniści oraz specjalista od spraw mobilności. Wśród członków komisji są zarówno teoretycy, jak i praktycy w dziedzinach architektury i urbanistyki. Nowy skład MKUA został wybrany na podstawie najnowszej nowelizacji ustawy, która nakłada na samorządy obowiązek utworzenia nowego składu komisji.

W składzie nowej komisji występują następujące osoby: Małgorzata Mirecka jako przewodnicząca, Anna Aneta Tomczak jako jej zastępczyni, oraz Małgorzata Dembowska, Paweł Detko, Jan Jakiel, Maciej Lewandowski, Piotr Lorens, Tomasz Majda, Jolanta Przygońska, Robert Szumielewicz, Magdalena Wnęk i Monika Wróbel.